Bæredygtig vækst

Forskningsprogrammet Bæredygtig vækst dækker over tværfaglig forskning i tilknytning til UCN’s fire overordnede uddannelsesområder business, pædagogik, sundhed og teknologi.

Fokus for forskningsprogrammet er forandringer i samfundets værdiproduktion og professionernes rolle heri. Der forskes i nye teknologier og markeder, og hvordan sociale relationer og værdier omsættes i bæredygtige løsninger. Programmets videnskabelige ramme rummer alle fire ovennævnte uddannelsesområder, og målet er at udvikle og løse tværinstitutionelle og tværfaglige problemstillinger gennem programmets forskningsaktiviteter, blandt andet gennem utraditionelle og udfordrende kombinationer af fagligheder.

Forskningsprogrammet tilbyder således praksisnær, anvendelsesorienteret forskning med udgangspunkt i konkrete udfordringer fra virksomheders, organisationers, praktikeres og borgeres hverdag. Vi bringer alle relevante aktører – eksempelvis borgere, praktikere, producenter, bygherrer, offentlige bidragsydere, myndigheder, interne og eksterne eksperter – sammen med henblik på at skabe nye relationer og opbygge, teste og omsætte viden i et aktivt, tværfagligt og samskabende forum, så resultatet bliver bæredygtigt og værdiskabende for såvel praksis, forskning og uddannelse som for samfundet og den enkelte borger.

Forskningen foregår inden for fire forskningsmiljøer:

 1. Byggeriets eksperimentarium
  Forskningsmiljøet ”Byggeriets eksperimentarium” udgør et rum, hvor eksperimenter i byggebranchen kan gennemføres i et forskningsbaseret miljø med en praksisnær tilgang. Her arbejdes bl.a. med emner som ressourceforbrug, miljøpåvirkninger, byggeriets sociale funktioner og økonomi samt med anvendelsen af digitaliseringsteknologier og nytænkning af byggeriets relationer og processer for at understøtte bæredygtig vækst samt øget effektivitet, produktivitet og kvalitet i praksis.
   
 2. Industri 4.0
  Inden for forskningsmiljøet ”Industri 4.0” arbejder vi med spændingsfeltet mellem den fysiske og den digitale verden, herunder emnerne Big Data, Green Apps, robotter, 3D-print, Cloud Computing og Internet of Things. Forskningen sker i innovative, samskabende processer, hvor borgerne spiller en central rolle i udviklingen af nye teknologier og organisationsformer, og hvor der både er fokus på udvikling og design af nye produkter og på forbedring af brugeroplevelsen ved eksisterende produkter.
   
 3. Netværkslæring og formidlingsteknologier
  I forskningsmiljøet ”Netværkslæring og formidlingsteknologier” arbejder vi med nye metoder til udvikling og formidling af ny viden. Fokus er på samskabende processer, hvor nye relationer og nye former for forskningsformidling afprøves, herunder netværksbaseret læring og virtuelle medier, der kan medvirke til at bringe ny viden ud til de enkelte praktikere, der kan drage nytte af den i deres hverdag.

  Vi arbejder desuden med at skabe nye relationer til aftagerne af vores dimittender gennem fælles eksperimenter, hvor vi arbejder med en udfordring fra praksis, eller ved at give aftagerne – eksempelvis virksomheder eller offentlige institutioner – nemmere adgang til viden- og kompetenceløft gennem vores videreuddannelsestilbud og vidensformidlingsaktiviteter.
   
 4. Bæredygtig vækst i et businessperspektiv
  Dette forskningsmiljø er under udvikling og igangsættes i løbet af 2017.

Kontakt

Anders Vestergaard
Programleder

Tlf.: 72 69 07 96
anve@ucn.dk

Nationalt Videncenter for Udsatte Børn og Unge (NUBU)

Et online tidsskrift til formidling af forskning og udvikling.

Ansvarlig forskningspraksis på UCN 

Se videointerviews om forskning i Refleksiv praksislæring

Se UCNs docenters forelæsninger

KONTAKT FORSKNING OG UDVIKLING

Forskningspublikationer i øjenhøjde!

Har du brug for evaluering?

Kontakt CEPRA