Bæredygtig vækst

Forskningsprogrammet Bæredygtig Vækst dækker over tværfaglig forskning primært i tilknytning til UCN’s to overordnede uddannelsesområder Teknologi og Business.

Fokus for forskningsprogrammet er forandringer i samfundets værdiproduktion og professionernes rolle heri. Der forskes i nye teknologier og markeder, og hvordan relationer og værdier omsættes i bæredygtige løsninger. Målet er at udvikle og løse tværinstitutionelle og tværfaglige problemstillinger gennem programmets forskningsaktiviteter, blandt andet gennem utraditionelle og udfordrende kombinationer af fagligheder.

Forskningsprogrammet tilbyder således praksisnær, anvendelsesorienteret forskning med udgangspunkt i konkrete udfordringer fra virksomheders, organisationers, praktikeres og borgeres hverdag. Vi bringer alle relevante aktører – eksempelvis borgere, praktikere, producenter, bygherrer, offentlige bidragsydere, myndigheder, interne og eksterne eksperter – sammen med henblik på at skabe nye relationer og opbygge, teste og omsætte viden i et aktivt, tværfagligt forum.

Forskningen foregår primært inden for tre forskningsmiljøer:

Industri 4.0

Inden for forskningsmiljøet ”Industri 4.0” arbejder vi med spændingsfeltet mellem den fysiske og den digitale verden, herunder emner som big data, automation, digital produktionsplanlægning, innovationspotentialer, energioptimering, cirkulær økonomi mv.  Forskningen sker i innovative, samskabende processer, hvor virksomheder og organisationer spiller en central rolle i udviklingen af nye teknologier og samarbejdsformer. Og hvor der både er fokus på udvikling og design af nye produkter og på forbedring af brugeroplevelsen ved eksisterende produkter.

Byggeriets Eksperimentarium

Forskningsmiljøet ”Byggeriets eksperimentarium” udgør et rum, hvor eksperimenter i byggebranchen kan gennemføres i et forskningsbaseret miljø med en praksisnær tilgang. Her arbejdes bl.a. med emner som ressourceforbrug, miljøpåvirkninger, byggeriets sociale funktioner og økonomi samt med anvendelsen af digitaliseringsteknologier og nytænkning af byggeriets relationer og processer for at understøtte bæredygtig vækst samt øget effektivitet, produktivitet og kvalitet i praksis.

Bæredygtig vækst i et businessperspektiv – Godt Købmandsskab i det 21. århundrede

 ”Godt Købmandsskab i det 21. århundrede” er en selvstændig forskningsramme udviklet på Business-uddannelserne. Indsatsen fokuserer på 3 genstandsfelter.

Det umiddelbare genstandsfelt er organisationer og deres indre såvel som ydre samspil. I den forbindelse er UCN Business´ rolle som en videnskabende og videnformidlende bidragyder også et genstandsfelt. Endelig er det samlede samspil mellem organisationens indre relationer, samspil med målgrupper, samspil med omgivelser og samspil med os i Business også et genstandsfelt.

På baggrund af disse forskellige optikker gennemføres FoU-aktiviteter inden for fx adfærdsøkonomi, fremtidens finansielle rådgivning, sports management, Bæredygtig eksportstrategi for Det Blå Nordjylland mv.

Kontakt

Anders Vestergaard
Programleder

Tlf.: 72 69 07 96
anve@ucn.dk