Samarbejde

Vi tilbyder en bred vifte af samarbejdsformer, så vi altid har et tilbud, der passer til vores samarbejdspartneres behov.

Vi ønsker at blive set som et fagligt ”testlaboratorium”, hvor virksomheder og organisationer kan arbejde med en konkret problemstilling/udfordring fra praksis i tæt samspil med vores forskere i et eller flere af vores tværfaglige forskningsmiljøer. Dermed kan vi bidrage til løsning af en konkret, praktisk udfordring, samtidigt med at vi udvikler ny faglig viden inden for det pågældende område og ny metodisk viden om de faciliterings- og samarbejdsprocesser, vi anvender i løbet af projektet.

Vi samler i hvert enkelt samarbejde de kompetencer internt og eksternt, vi mener kan løse udfordringen bedst muligt, herunder studerende, som afprøver delelementer gennem projekt- eller praktikarbejde, samt de praktikere og borgere, som skal anvende eller få gavn af løsningen i deres hverdag. I forskningsprocessen udfordres den gængse praksis på det pågældende felt, og både vi og deltagerne får indblik i en lang række potentielle problemstillinger eller betingelser, som bør inddrages i planlægningen, før eksempelvis et byggeri, udvikling af et teknologitungt produkt eller implementering af en ny læringsmetode påbegyndes. Dette er med til at sikre, at den løsning, samarbejdet resulterer i, er bæredygtig, værdiskabende og anvendelig i praksis.

Samtidig sikrer vores tætte samarbejde med praksis, at vi løbende udfordrer, udvikler og kvalificerer vores egne forsknings- og uddannelsesaktiviteter, således at vi både nu og i fremtiden bidrager med værdiskabende viden og kompetencer, såvel gennem forsknings- og samarbejdsaktiviteter og videndeling som gennem vores dimittender.

Et online tidsskrift til formidling af forskning og udvikling.

Ansvarlig forskningspraksis på UCN 

Se videointerviews om forskning i Refleksiv praksislæring

Se UCNs docenters forelæsninger

KONTAKT FORSKNING OG UDVIKLING

Forskningspublikationer i øjenhøjde!

Har du brug for evaluering?

Kontakt CEPRA

Nyhedsbrev om forskning og udvikling