Skriv til CEPRA-striben 

Har du evalueringsfaglige emner på hjertet vil vi rigtig gerne høre fra dig. CEPRA-striben udgives to gange om året og bidrag i form af artikler, debatindlæg o. a. modtages løbende gennem hele året

Se oversigt over temaerne for kommende udgivelser og deadlines for indlevering af artikler (åbner i Open Journal System).

Kravene til artiklernes indhold

For at få en artikel med i tidsskriftet for Evaluering i Praksis, skal nedenstående krav være opfyldt og eventuelle artikler skal skrives i vores artikelmanual, hvor du finder retningslinjer for aflevering.

  • de kan være baseret på undersøgelser af evalueringsfaglige relevante forhold, det kan være egne og andres undersøgelser.
  • de kan formidle af egne erfaringer og refleksioner fra det pædagogiske evalueringsfaglige felt
  • der er en litteraturliste med referencer af relevans
  • de har baggrund i egen forskning indenfor evalueringsområdet
  • evt. teori er brugt i forhold til det valgte problem/empiri 
  • konklusionen på artiklen ser vi gerne forholder sig til praksis

Har du forslag til en artikel som du ikke synes falder inden for det ovenstående (fx debatindlæg, boganmeldelser, arrangementer mm), kontakt da redaktionen.

Redaktionel bedømmelse

Alle artikler underkastes en redaktionel bedømmelse. De fleste artikler gennemgår anonym fagfællebedømmelse (peer review) med to bedømmere. Andre bidrag i form af formidlende artikler, debatindlæg, anmeldelser o.a. gennemgår en faglig redaktionel bedømmelse, som betyder, at artiklen vurderes af to medlemmer fra redaktionen. Redaktionen har en tidsfrist på to måneder til at fortage vurdering, hvorefter forfatteren får besked.

Målgruppe 

CEPRA-striben's målgruppe er alle, der beskæftiger sig med evaluering; det være sig folkeskolelære, pædagoger, university collegeundervisere, universitetsundervisere, administratorer inden for det pædagogiske felt og forskere. 

Det er vigtigt at forfatterne har målgruppen for øje og skriver ud fra relevansen for netop denne gruppe mennesker.

Artikelmanual

Når du afleverer artikler til tidsskriftet bedes du gå frem efter artikelmanual til tidsskriftet Cepra-Striben og sende artiklen til os på tlh@ucn.dk

Du kan altid kontakte os på ovenstående mail eller tlf: 72690333, hvis der er noget du er i tvivl om.

Cepra-stribens redaktion

Tanja Miller, Docent
Direkte tlf: 72690334
tnm@ucn.dk

Trine Lolk Haslam, Udviklingskonsulent
Direkte tlf: 72690333
tlh@ucn.dk

Palle Rasmussen, Professor ved AAU 
Direkte tlf: 9635 9952
palleras@learning.aau.dk