Eksperter i bæredygtigt byggeri

Anne Nørkjær Gade
Ph.d.-studerende og adjunkt på Energi- og miljøuddannelserne
Mit ekspertområde er bæredygtigt byggeri, med fokus på bæredygtig bygningsrenovering, hvor jeg med min byggetekniske baggrund som civilingeniør i arkitektur og design har en bred viden. I mit ph.d.-projekt arbejder jeg med beslutningsprocesser i de tidlige faser af renoveringsprojekter, med fokus på at hjælpe offentlige og private professionelle bygherrer med at træffe systematiske beslutninger mht. valg og vægtn Læs mere om Anne Nørkjær Gade Tlf.: 72 69 16 11
anni@ucnact2learn.dk
Peter Nørkjær Gade
Ph.d.-studerende og adjunkt på Bygningskonstruktøruddannelsen
Jeg forsker i automatisering af viden i byggeriet. Stigende kompleksitet i byggeriet har besværliggjort effektiviseringer af processerne i byggeriet, som med krav om bæredygtighed. Derfor har jeg forsket i nye måder at organisere informationer og viden i byggeriet med forskellige IT løsninger. Disse IT løsninger skal i større omfang bidrage med en minimering af manuel informations håndtering og forøge kvaliteten Læs mere om Peter Nørkjær Gade Tlf.: 72 69 17 07
pega@ucn.dk
  • Find andre eksperter på UCN

Pressekontakt

Silas Mühlbach
Kommunikationskonsulent

Tlf. 72 69 09 14
sfm@ucn.dk
Erik Hagen Jørgensen
Kommunikationschef

Tlf. 72 69 03 20
ejo@ucn.dk

Nationalt Videncenter for Udsatte Børn og Unge (NUBU)

Et online tidsskrift til formidling af forskning og udvikling.

Ansvarlig forskningspraksis på UCN 

Se videointerviews om forskning i Refleksiv praksislæring

Se UCNs docenters forelæsninger

KONTAKT FORSKNING OG UDVIKLING

Forskningspublikationer i øjenhøjde!

Har du brug for evaluering?

Kontakt CEPRA