Eksperter i finans og økonomi

René Østergaard Thomsen
Adjunkt på finansuddannelserne
Mit forskningsfelt er risk management med særlig fokus på styringsværktøjer og intraorganisatoriske konsekvenser ved implementering af systematisk risk management.  Jeg har særlig interesse og viden inden for produktionsvirksomheder og finansielle institutioner. Desuden underviser jeg i driftsøkonomi, statistik og investeringsrådgivning. Tlf.: 72 69 14 43
reth@ucn.dk
  • Find andre eksperter på UCN

Pressekontakt

Silas Mühlbach
Kommunikationskonsulent

Tlf. 72 69 09 14
sfm@ucn.dk
Erik Hagen Jørgensen
Kommunikationschef

Tlf. 72 69 03 20
ejo@ucn.dk

Nationalt Videncenter for Udsatte Børn og Unge (NUBU)

Et online tidsskrift til formidling af forskning og udvikling.

Ansvarlig forskningspraksis på UCN 

Se videointerviews om forskning i Refleksiv praksislæring

Se UCNs docenters forelæsninger

KONTAKT FORSKNING OG UDVIKLING

Forskningspublikationer i øjenhøjde!

Har du brug for evaluering?

Kontakt CEPRA