Eksperter i Folkeskole og dagtilbud

Torben Næsby
Ph.d. og lektor på pædagoguddannelsen i Aalborg
Jeg forsker i, hvordan vi kan skabe de bedste forudsætninger for at udvikle dagtilbud af høj kvalitet. Og jeg arbejder for at sikre, at den pædagogiske forskning altid er en væsentlig del af videngrundlaget, når der træffes beslutninger om børn og unges trivsel, tryghed, læring og udvikling i dagtilbuddene – uanset hvor i samfundet beslutningerne træffes. Læs mere om Torben Næsby Tlf.: 72 69 05 20
trn@ucn.dk
Pia Susanne Frederiksen
Ph.d. og lektor på læreruddannelsen i Aalborg
Jeg er ekspert i kønssociologi. Jeg forsker i traditionelle og nye måder at forstå køn og kønsidentitet, nye kønsgrænser samt køn og social baggrund. Derudover undersøger jeg kønsidentitetens betydning for læringsadfærd i klasserummet, inklusions- og eksklusionsmønstre i klassefællesskabet samt lærernes betydning for de ’vanskelige’ drenge i klasserummet. Læs mere om Pia Susanne Frederiksen Tlf.: 72 69 05 96
psf@ucn.dk
Anette Lisbeth Bentholm
Ph.d. og lektor på fysioterapeutuddannelsen
Mit ekspertområde er børn og unge med særlige forudsætninger eks. autisme og ADHD, og hvilke forudsætninger der skal være til stede for de bedst kan inkluderes i skole- og foreningsidrætten. Målgruppen er ofte socialt, kognitivt, motorisk og/eller sundhedsmæssigt udsat, og kan blive ekskluderet eller fravælge motion og idræt, hvilket kan have sociale, psykiske og sundhedsmæssige konsekvenser. Læs mere om Anette Lisbeth Bentholm Tlf.: 72 69 09 51
anb@ucn.dk
Bodil Christensen
Lektor på læreruddannelsen i Aalborg
Jeg er master i børnelitteratur og holder mig løbende orienteret inden for hele feltet af børne- og ungdomslitteratur. Jeg anmelder børnebøger i hele spektret og har forfattet en lang række artikler om glæden ved at læse gode bøger. Jeg afholder også kurser inden for det børnelitterære område. Læs mere om Bodil Christensen Tlf.: 72 69 05 90
boc@ucn.dk
Gitte Palsnov
Lektor på læreruddannelsen i Aalborg
Jeg er ekspert i sprogbaseret læring; en pædagogik som tilbyder elever på alle klassetrin værktøjer til at tilegne sig skolens fagsprog og faglige viden på en konkret og funktionel måde. Jeg underviser i, laver udviklingsarbejde i, holder foredrag - og afholder kurser om sprogbaseret læring i grundskolen, på læreruddannelsen og i efter-/videreuddannelser samt på uden- og indenlandske konferencer. Læs mere om Gitte Palsnov Tlf.: 72 69 06 65
gip@ucn.dk
  • Find andre eksperter på UCN

Pressekontakt

Silas Mühlbach
Kommunikationskonsulent

Tlf. 72 69 09 14
sfm@ucn.dk
Erik Hagen Jørgensen
Kommunikationschef

Tlf. 72 69 03 20
ejo@ucn.dk

Nationalt Videncenter for Udsatte Børn og Unge (NUBU)

Et online tidsskrift til formidling af forskning og udvikling.

Ansvarlig forskningspraksis på UCN 

Se videointerviews om forskning i Refleksiv praksislæring

Se UCNs docenters forelæsninger

KONTAKT FORSKNING OG UDVIKLING

Forskningspublikationer i øjenhøjde!

Har du brug for evaluering?

Kontakt CEPRA