Eksperter i Ledelse og organisationsudvikling

René Østergaard Thomsen
Adjunkt på finansuddannelserne
Mit forskningsfelt er risk management med særlig fokus på styringsværktøjer og intraorganisatoriske konsekvenser ved implementering af systematisk risk management.  Jeg har særlig interesse og viden inden for produktionsvirksomheder og finansielle institutioner. Desuden underviser jeg i driftsøkonomi, statistik og investeringsrådgivning. Tlf.: 72 69 14 43
reth@ucn.dk
Niels Jægerum
Ledelses- og organisationskonsulent
Jeg arbejder med at fremkalde organisationsbilleder gennem medarbejderes personlige billeder af organisationen. Jeg er optaget af, hvordan det kan skabe værdi for en virksomhedskultur at kende de bagvedliggende metaforer, der styrer vore tanker og guider vore handlinger. I min forskning tyder det på, at der sker en overskridelse af det kendte mod det nye, når du ved hvilke metaforer du står på. Tlf.: 72 69 16 78
NPJ@ucnact2learn.dk
Karina Hjørringgaard Jensen
Ph.d.-studerende og adjunkt på professionsbacheloruddannelsen International handel og markedsføring
Mit forskningsområde dækker vækstrelaterede problemstillinger i forhold til globale værdikæder, og ledelse samt organisering i og af globale værdikæder (Supply Chain Management). Jeg undersøger hvordan virksomheder mere effektivt kan lede de globale værdikæder, de er en del af. Målet er øget værdiskabelse og vækst. Jeg er interesseret i udvikling af værktøjer til virksomheder i deres arbejde hermed.  Læs mere om Karina Hjørringgaard Jensen Tlf.: 72 69 13 72
kahj@ucn.dk
  • Find andre eksperter på UCN

Pressekontakt

Silas Mühlbach
Kommunikationskonsulent

Tlf. 72 69 09 14
sfm@ucn.dk
Erik Hagen Jørgensen
Kommunikationschef

Tlf. 72 69 03 20
ejo@ucn.dk

Nationalt Videncenter for Udsatte Børn og Unge (NUBU)

Et online tidsskrift til formidling af forskning og udvikling.

Ansvarlig forskningspraksis på UCN 

Se videointerviews om forskning i Refleksiv praksislæring

Se UCNs docenters forelæsninger

KONTAKT FORSKNING OG UDVIKLING

Forskningspublikationer i øjenhøjde!

Har du brug for evaluering?

Kontakt CEPRA