Sundhed

Oversigt over UCN's eksperter inden for sundhedsområdet

Uffe Læssøe
Ph.d. og docent
Jeg interesserer mig for balance og postural kontrol, hvilket kan handle om faldrisiko blandt ældre mennesker, men også om balance under sport og andre aktiviteter. Derudover arbejder jeg med udvikling af test og redskaber til vurdering af gang- og løbeaktiviteter. I denne forbindelse også aktivitetsmåling og dennes indflydelse på kropsbevidstheden på godt og ondt.

  Tlf.: 72 69 09 61
ufl@ucn.dk
Tina Helle
Ph.d. og docent
Jeg har forsket i standarder (jf. bygningsreglementet) for design af fysisk tilgængelige boliger for mennesker med fysiske funktionsnedsættelser (ældre/handicappede) – f.eks. hvor bred en dør skal være for, at en borger kan komme igennem den. Jeg interesserer mig for brugen af hverdagsteknologi i bred forstand, herunder hvordan de fremmer/hæmmer aktivitet og deltagelse.
  Tlf.: 72 69 09 38
tih@ucn.dk
Anne-Mette Dissing
Ph.d.-studerende og lektor på fysioterapeutuddannelsen
Mit ekspertområde er træningsfysiologi i forhold til, hvad der sker i kroppen under og efter træning. Herunder også træningsplanlægning, test og evaluering af træning samt brug af træning i sundhedsfremme og rehabilitering. Min ph.d. omhandler høj-intens træning til mennesker med type 2-diabetes samt udvikling og brug af teknologi i træningen.

  Tlf.: 72 69 09 55
atd@ucn.dk
Ingrid Jepsen
Ph.d. og lektor på jordemoderuddannelsen
Mit ekspertområde er gravide og fødende. I mit ph.d.-projekt har jeg fokus på jordemødrenes og parrenes oplevelse af ”kendt jordemoder”-ordningerne, samt hvordan ordningerne påvirker antallet af indgreb og komplikationer i fødslerne. Derudover interesserer jeg mig for jordemoderens professionelle rolle eksempelvis i forbindelse med smertelindring under fødslen.

  Tlf.: 72 69 09 80
irj@ucn.dk
Ann Lykkegaard Sørensen
Ph.d.-studerende og lektor på sygeplejerskeuddannelsen
Mit kompetencefelt er kvalitetsudvikling og patientsikkerhed i sundhedssektoren. Jeg beskæftiger mig med medicin- og patientsikkerhed, hvor mine studier primært har været indenfor psykiatrien. Mine ph.d.-studier omhandler uhensigtsmæssig medicinering og sygeplejerskers rolle i medicineringsprocessen.

  Tlf.: 72 69 10 86
als@ucn.dk
Anette Lisbeth Bentholm
Ph.d. og lektor på fysioterapeutuddannelsen
Mit ekspertområde er børn og unge med særlige forudsætninger eks. autisme og ADHD, og hvilke forudsætninger der skal være til stede for de bedst kan inkluderes i skole- og foreningsidrætten. Målgruppen er ofte socialt, kognitivt, motorisk og/eller sundhedsmæssigt udsat, og kan blive ekskluderet eller fravælge motion og idræt, hvilket kan have sociale, psykiske og sundhedsmæssige konsekvenser.

  Tlf.: 72 69 09 51
anb@ucn.dk
Siri Lygum Voldbjerg
Ph.d. og lektor på sygeplejerskeuddannelsen
Mit ekspertområde er indenfor evidensbaseret praksis/evidensbaseret sygepleje med særligt fokus på nyuddannede sygeplejerskers evne til at arbejde med udvikling og kvalitetssikring af klinisk sygeplejepraksis. Jeg ved desuden en del om implementering af forskningsviden i klinisk praksis, herunder viden om forskellige tilgange til at øge inddragelse af forskningsviden i kliniske beslutninger.

  Tlf.: 72 69 10 82
slv@ucn.dk
Diana Schack Thoft
Ph.d. og docent på sygeplejerskeuddannelsen i Aalborg
Mit kompetenceområde er participatorisk forskning indenfor demensområdet.  Min forskning viser, at borgere med demens i det tidlige og moderate stadie kan bidrage med væsentlig viden om demens, når de deltager i participatorisk forskning.  På baggrund af mine forskningsresultater har jeg udviklet en participatorisk forskningsmodel, som tillader borgere med demens en stemme i demensforskningen.
dst@ucn.dk
Helle Bønnelykke
Adjunkt og studievejleder på fysioterapeutuddannelsen
Kommunikation og etiske overvejelser som sundhedsprofessionel. Jeg er optaget af og underviser i kommunikationen og relationen mellem den sundhedsprofessionelle og patienten samt etiske overvejelser omkring beslutningstagen i sundhedsvæsnet. 

  Tlf. 72 69 10 05
hby@ucn.dk
Brian Sørensen
Adjunkt på fysioterapeutuddannelsen
Jeg beskæftiger mig med undersøgelse og behandling af ryg- og nakkesmerter som f.eks diskusprolaps, whiplash og iskias. Det berører mange mennesker i deres hverdag og kan have store konsekvenser for såvel individet som på det samfundsøkonomiske plan. Jeg har specialiseret efteruddannelse på området fra USA, Storbritannien, New Zealand og Danmark.

  Tlf.: 72 69 09 72
bri@ucn.dk
Signe Refsgaard Bech
Adjunkt på fysioterapeutuddannelsen i Aalborg
Human fysiolog med ekspertviden inden for sportskosttilskud og ernæring relateret til præstationsoptimering. Bred faglig viden inden for menneskets fysiologi med særligt fokus på kroppens optag, lagring og brug af den kost vi spiser samt effekten af fysisk aktivitet og inaktivitet på kredsløbsmæssige, muskulære og neurale adaptationer, herunder effekten på forskellige livsstilssygdomme.
sgb@ucn.dk
Louise Landbo Larsen
Lektor på fysioterapeutuddannelsen
Mit ekspertiseområde ligger indenfor sundhedsfremme og forebyggelse med særligt fokus på sundhedspædagogik og sundhedspsykologi. Desuden er jeg optaget af pædagogik og didaktik i professionsuddannelser og har som klinisk koordinator et specielt fokus på samspillet mellem teori og praksis i professionsuddannelse.

  Tlf.: 72 69 09 68
lbl@ucn.dk

Pressekontakt

Silas Mühlbach
Kommunikationskonsulent

Tlf. 72 69 09 14
sfm@ucn.dk
Erik Hagen Jørgensen
Kommunikationschef

Tlf. 72 69 03 20
ejo@ucn.dk