Uddannelse og læring

Oversigt over UCN's eksperter inden for uddannelse og læring

 

Preben Olund Kirkegaard
Ph.d. og docent
Jeg forsker i feedback i uddannelsessystemet. Feedback er et stærkt virkemiddel for kvaliteten i læringsarbejdet. Med feedback bliver det klart, hvordan kommunikationen bliver forstået. Feedback skal fremme et større læringsudbytte for flere i uddannelsessystemet. Med baggrund i forskningen udvikles syv principper for feedback, der kan sikre mere læring i uddannelser.

  Tlf.: 72 69 04 16
pok@ucn.dk
Susanne Dau
Ph.d. og docent
Jeg har forsket i læreprocesser og har specifikt viden om professionsudvikling, professionsviden, vidensudvikling, læreprocesser, fleksible uddannelser og uddannelsesforskning samt forholdet mellem teori og praksis. Derudover har jeg forskningsviden om studerendes søgning væk fra lokalområderne, brug af IT i professionsuddannelser og fordele og ulemper herved.

  Tlf.: 72 69 12 46
sud@ucn.dk
Tanja Miller
Ph.d. og docent
Jeg forsker i udsatte familier, børn og unge, og hvordan man som fagprofessionel kan arbejde med trivsel og livskvalitet hos udsatte borgere. Et andet stort område er sorgprocesser hos børn, og hvordan det professionelle system håndterer sorgen i børnehøjde. Jeg er desuden ekspert i karaktergivning og chanceulighed.

  Tlf.: 72 69 03 34
tnm@ucn.dk
Thomas Kjærgaard
Ph.d. og lektor på læreruddannelsen i Aalborg
Jeg er specialist i undervisning og læring med digitale teknologier i videregående uddannelser - med særligt fokus på udnyttelse af de studerendes digitale enheder. Derudover arbejder jeg med udvikling af digital undervisningspraksis.

  Tlf.: 72 69 06 01
tmk@ucn.dk
Ann-Merete Iversen
Ph.d. og lektor på pædagoguddannelsen i Aalborg
Jeg forsker i samskabelse som strategi og praksis i den offentlige sektor. Jeg har særligt fokus på deltagerperspektivet, på metode og på konkrete praksisser, som de udfolder sig på forskellige niveauer i offentlig forvaltning og i fagprofessionelt arbejde. Jeg har desuden gennem mange år beskræftiget mig med uddannelsesudvikling og didaktisk innovation.

  Tlf.: 72 69 04 87
ani@ucn.dk
Bodil Christensen
Lektor på læreruddannelsen i Aalborg
Jeg er master i børnelitteratur og holder mig løbende orienteret inden for hele feltet af børne- og ungdomslitteratur. Jeg anmelder børnebøger i hele spektret og har forfattet en lang række artikler om glæden ved at læse gode bøger. Jeg afholder også kurser inden for det børnelitterære område.

  Tlf.: 72 69 05 90
boc@ucn.dk
Pia Lindkvist
Ledelses- og organisationskonsulent ved UCN act2learn
Mit ekspertfelt er akademiuddannelserne, der er erhvervsrettede videregående uddannelser. Gennem mange års udviklingsarbejder og konsulentopgaver har jeg arbejdet med udvikling og forbedringer samt ikke mindst effekten af akademiuddannelserne for både den enkelte deltager, men også for arbejdsmarkedet. Derudover har jeg fokus på at gøre undervisning nærværende og sikre god transfer, når tiden er knap. 

pili@ucnact2learn.dk
Gitte Palsnov
Lektor på læreruddannelsen i Aalborg
Jeg er ekspert i sprogbaseret læring; en pædagogik som tilbyder elever på alle klassetrin værktøjer til at tilegne sig skolens fagsprog og faglige viden på en konkret og funktionel måde. Jeg underviser i, laver udviklingsarbejde i, holder foredrag - og afholder kurser om sprogbaseret læring i grundskolen, på læreruddannelsen og i efter-/videreuddannelser samt på uden- og indenlandske konferencer.

  Tlf.: 72 69 06 65
gip@ucn.dk
  • Find andre eksperter på UCN

Pressekontakt

Silas Mühlbach
Kommunikationskonsulent

Tlf. 72 69 09 14
sfm@ucn.dk
Erik Hagen Jørgensen
Kommunikationschef

Tlf. 72 69 03 20
ejo@ucn.dk