Oversigt over eksperter i velfærdsteknologi

Tina Helle
Docent
Jeg har forsket i standarder (jf. bygningsreglementet) for design af fysisk tilgængelige boliger for mennesker med fysiske funktionsnedsættelser (ældre/handicappede) – f.eks. hvor bred en dør skal være for, at en borger kan komme igennem den. Jeg interesserer mig for brugen af hverdagsteknologi i bred forstand, herunder hvordan de fremmer/hæmmer aktivitet og deltagelse. Læs mere om Tina Helle Tlf.: 72 69 09 38
tih@ucn.dk
Bettina Sletten Paasch
Ph.d. og lektor på sygeplejerskeuddannelsen
Mit ekspertfelt er interaktionsforskning i sygehusvæsnet med særligt fokus på, hvordan sundhedsprofessionelle aktører og forskellige redskaber/teknologier interagerer. Jeg har specialviden om brugen af arbejdsrelaterede mobiltelefoner i sygehusvæsnet og deres betydning for interaktioner og praksisser. Jeg har desuden ekspertise i videoanalyse af sproglig og kropslig interaktion. Læs mere om Bettina Sletten Paasch Tlf.: 72 69 12 40
bep@ucn.dk
Anna Marie Lassen
Ph.d.-studerende og lektor på ergoterapeutuddannelsen i Aalborg
Jeg har viden om kontekstens betydning for test og implementering af velfærdsteknologier i kommunal praksis for medarbejder og borger/beboer. Derudover beskæftiger jeg mig med ”offentlig-privat-innovationssamarbejde” (OPI) i forbindelse med test og implementering af velfærdsteknologi i living labs samt planlægning, koordinering, og indsamling af data i living labs. Læs mere om Anna Marie Lassen Tlf.: 72 69 09 34
aml@ucn.dk
Jette Bangshaab
Programleder
Jeg har specialviden indenfor velfærdsteknologi til sundhedsområdet og har stor víden om implementering af velfærdsteknologiske løsninger i samarbejde mellem viden-institutioner, det offentlige og de borgere, der skal anvende teknologien. Jeg er optaget af forskningsbaseret viden, der kan gøre os klogere på positive og negative aspekter af at anvende teknologi i sundhedsindsatserne. Læs mere om Jette Bangshaab Tlf.: 72 69 03 30
jtb@ucn.dk
  • Find andre eksperter på UCN

Pressekontakt

Silas Mühlbach
Kommunikationskonsulent

Tlf. 72 69 09 14
sfm@ucn.dk
Erik Hagen Jørgensen
Kommunikationschef

Tlf. 72 69 03 20
ejo@ucn.dk

Nationalt Videncenter for Udsatte Børn og Unge (NUBU)

Et online tidsskrift til formidling af forskning og udvikling.

Ansvarlig forskningspraksis på UCN 

Se videointerviews om forskning i Refleksiv praksislæring

Se UCNs docenters forelæsninger

KONTAKT FORSKNING OG UDVIKLING

Forskningspublikationer i øjenhøjde!

Har du brug for evaluering?

Kontakt CEPRA