Ph.d.-projekter ved UCN

Her finder du en liste over de ph.d.-projekter, der er igang lige nu ved UCN. Læs mere om de enkelte projekter ved at følge linkene i listen nedenfor.

 

Businessuddannelserne

Anne-Mette Falch
Følgeforskning på entreprenørskabsaktiviteter i Dream Steps projektet

Energi- og miljøuddannelserne

Helge Glinvad Grøn
Learning Factories for upskilling the workforce at SMEs towards Industry 4.0

Fysioterapeutuddannelsen

Christian Lund Nørgaard Straszek 
Low back pain during adolescence: Highly prevalent understudied 

IT-uddannelserne

Emil Blixt Hansen
Digital Twins and Production Data Analytics as Decision Support in Operational Performance

Dan Palade 
Integrating smart production through MES/ERP systems

Jordemoderuddannelsen

Ida Dayyani
Respect and autonomy in Danish antenatal care - Pregnant women and midwives’ experiences on shared decision-making

Jane Hyldgård Nielsen
Development and initial evaluation of a complex intervention to increase participation in follow up screening and early detection of type 2 diabetes among women with a previous pregnancy complicated by gestational diabetes

Louise Lilleøre Kjeldsen
Position, mobility, and activity during childbirth - optimal physiological childbirth

Læreruddannelsen

Mia Kaasby
Et kronotopisk møde mellem konceptuelle metaforer i et biliteracyperspektiv - om udviklingspotentialer i flersprogede elevers kanonlæsning

Lotte Laursen
Legende læring og undervisningspraksis i et stemningsperspektiv i uddannelsen af undervisere

Nanna Ramsing Enemark
Organiseringsformernes betydning for modtagelsespraksis for nyankomne migrante elever i folkeskolen

Maria Møller
Kompetenceorienteret i STEM-undervisning

Pædagoguddannelsen 

Camilla Finsterbach Kaup 
Computational thinking i Matematik

Giselle B. Christoffersen

Hanne Kusk
Æstetiske samskabelsesprocesser mellem børn, pædagoger og kunstnere

Jennifer Ann Skriver
Legenede æstetiske læreprocesser i uddannelsen af pædagoger

Mikkel Tore Eskildsen
In- og eksklusionsprocesser omkring de yngste børn i vuggestuens hverdagsliv

Anne Sophie Kjeldahl
Leg og æstetik i børnehaven - En undersøgelse af sammenhængen mellem æstetiske læreprocesser og børns leg og deltagelse

Nadia Norling Tshili Klarsgaard
Social retfærdighed i børnehave – et ph.d.-projekt med fokus på in- og eksklusion

Sygeplejerskeuddannelsen Hjørring 

Rikke Rishøj Mølgaard 
Nurses adherence with early warning score protocol - improving nurses' use and early warning score

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg og Thisted

Maiken Holm Kaldal
Understøtte overgangen fra studerende til nyuddannet sygeplejerske ved hjælp af begrebsrammen Fundamentals of Care

Teknologiuddannelserne 

Anne Klitgaard 
Construction management

Maria Støttrup Schiønning Larsen 
Innovation Processes for Smart Production

Jonas Nygaard
Sustainable Digital Supply Chain

Andreas Kornmaaler Hansen
Labour 4.0: Competences for smart production

TIBS

Rasmus Kopp Hansen 
Livsstilsproblematikker hos kørestolsbrugere samt praksis- og teknologiorienterede løsninger til at forbedre fysisk aktivitet

UCN act2learn Pædagogik og læring