Medarbejdere med en ph.d.-grad

 

Byggeriuddannelserne

Design og produktion

Eksport- og markedsføringsuddannelserne 

Charlotte Bruun
Logical structures and algorithmic behaviour in a credit economy

Liliyana Makarova Jørsfeldt 

Energi- og miljøuddannelserne

Anne Nørkjær Gade
Bæredygtig bygningsrenovering – en model for optimering af beslutningsprocesser i de tidlige faser

Ergoterapeutuddannelsen

Finansuddannelserne


Forsknings- og Udviklingsafdelingen

Fysioterapeutuddannelsen

Allan Riis

Anne-Mette Lücke Dissing 

Daniel Ramskov Jørgensen
Hvilket fokus i løbetræningen er mest hensigtsmæssigt?

Gunhild Mo Hansen

Priscila de Brito Silva

Signe Refsgaard Bech
The effect of beta-alanine and sodium bicarbonate on high intensity exercise performance in elite level athletes

Steffan Wittrup Christensen

Uffe Læssøe
Fysioterapi:  Postural kontrol og sansemotorisk planlægning Bevægelsesundersøgelse med fokus på gang og løb

IT-uddannelserne

Gergely István Barsi 

Gianna Belle
Ph.D. i datalogi med afhandlingen "Shape, Intensional Semantics and Polymorphism".

Henning Thomsen 

Jens Henrik Vollesen
Analyse af mekaniske og akustiske forhold vedrørende en ny type elektroakustisk transducer med kontrolleret lyddispersion

Nadeem Iftikhar
Flexible and effective aggregation and exchange of farming-related data

Jordemoderuddannelsen

Ingrid Jepsen
Kendt jordemoder

Stine Aistrup Eriksen 

Læreruddannelsen Aalborg

Anne-Marie Fischer-Rasmussen
Tysk sprogvidenskab

Anne Lassen Zakaria
Re-engaging the unequal distribution of rewards: A study of trust among actors in the Tam and Cassava value chain in Ghana

Jette Reuss Schmidt
Naturfagsdidaktik

Lisa Rygaard Frost Kristensen
Bæredygtighedsbegrebets etiske sigte

Maren Lytje
Historie/Historieteori

Marianne Oksbjerg
Læreres forståelse og anvendelse af litteraturlæremidlers intentioner om literacyudvikling hos elever på sjette klassetrin

Martin Kjær Hornsgaard 

Pia Susanne Frederiksen
Dissonant læringsmiljø, elevmotiver og læringsadfærd

Thomas Kjærgaard
Technology to make teachers focus on learning and learners focus on teaching

Offentlig Administration

Pædagoguddannelsen Hjørring

Pædagoguddannelsen Aalborg

Ann-Merete Iversen
Hvad vi taler om, når vi taler om samskabelse - og det vi gør

Bolette Rye Mønsted

Eva Andersen

Jens Sand Østergaard 

Mats Uddholm
Det musikpædagogiske felt; Om sammenhængen mellem musikpædagogisk teori og pædagogisk definitionsmagt

Oline Pedersen

Stine Bylin Bundgaard 

Tanja Miller
Evaluering i praksis – primært inden for skole og daginstitutionsområdet

Torben Næsby
Fra analyse til handlestrategi og praksis

Radiografuddannelsen

Jeanne Debess
Udvikling af radiografi/forskning, Kvantitativ metode,Epidemiologi og biostatistik,Mammae cancer og kognitiv funktion.

Rektorat

Peter Møller Pedersen

RPL

Sygeplejerskeuddannelsen Hjørring

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg og Thisted

UCN act2learn Sundhed og velfærd

UCN Business Top-up-uddannelser