Medarbejdere med en ph.d.-grad

 

Design og produktion 

Thorbjørn Borregaard

Esben Skob Laursen 
Samarbejde mellem industriel design og ingeniør design

Eksport- og markedsføringsuddannelserne 

Charlotte Bruun
Logical structures and algorithmic behaviour in a credit economy

Energi- og miljøuddannelserne

Anne Nørkjær Gade
Bæredygtig bygningsrenovering – en model for optimering af beslutningsprocesser i de tidlige faser

Ergoterapeutuddannelsen

Finansuddannelserne


Forsknings- og Udviklingsafdelingen

Fysioterapeutuddannelsen

Uffe Læssøe
Fysioterapi:  Postural kontrol og sansemotorisk planlægning Bevægelsesundersøgelse med fokus på gang og løb

Birgit Tine Larsen
Strækrefleksens egenskaber under cykeltræning – ud fra overvejelser om det hensigtsmæssige i anvendelsen af cykeltræning efter slagtilfælde’

Anette Lisbeth Bentholm
Inklusion af psykiatriske børn i skoleidrætten i folkeskolen

Daniel Ramskov Jørgensen
Hvilket fokus i løbetræningen er mest hensigtsmæssigt?

Signe Refsgaard Bech
The effect og beta-alanine and sodium bicarbonate on high intensity exercise performance in elite level athletes

Steffan Wittrup Christensen

Priscila de Brito Silva

IT-uddannelserne

Nadeem Iftikhar
Flexible and effective aggregation and exchange of farming-related data

Gianna Belle
Ph.D. i datalogi med afhandlingen "Shape, Intensional Semantics and Polymorphism".

Line Helverskov Horn
Professionel identitet i akademiuddannelser

Jens Henrik Vollesen
Analyse af mekaniske og akustiske forhold vedrørende en ny type elektroakustisk transducer med kontrolleret lyddispersion

Jordemoderuddannelsen

Ingrid Jepsen
Kendt jordemoder

Læreruddannelsen Aalborg

Anne-Marie Fischer-Rasmussen
Tysk sprogvidenskab

Steffen Elmose
Science education/naturfagsundervisning

Karsten Gramkow
Interkulturel kommunikation/internationalt engelsk

Anne Lassen Zakaria
Re-engaging the unequal distribution of rewards: A study of trust among actors in the Tam and Cassava value chain in Ghana

Jette Reuss Schmidt
Naturfagsdidaktik

Pia Susanne Frederiksen
Dissonant læringsmiljø, elevmotiver og læringsadfærd

Thomas Kjærgaard
Technology to make teachers focus on learning and learners focus on teaching

Thomas Thyrring Engsig
Inkluderende støtteforanstaltninger i folkeskolens almenundervisning - mellem individ til fællesskab

Bo Digernes Stokholm
Idehistorie

Maren Lytje
Historie/Historieteori

Lars Christian Mikaelsen
Men det er nu også rart at kunne mødes - mellem virtuel og fysisk tilstedeværelse i den netbaserede læreruddannelse

Lisa Rygaard Frost Kristensen
Bæredygtighedsbegrebets etiske sigte

Offentlig Administration

Oplevelser og Sport

Katrine Biering Sonnenschein

Pædagoguddannelsen Hjørring

Lars Christian Mikaelsen
IT og læring

Anni Mortensen
Inklusionsdifferentiering og læringsudbytte i et neuropædagogisk perspektiv

Pædagoguddannelsen Aalborg

Radiografuddannelsen

Jeanne Debess
Udvikling af radiografi/forskning, Kvantitativ metode,Epidemiologi og biostatistik,Mammae cancer og kognitiv funktion.

Rektorat

Peter Møller Pedersen

Sygeplejerskeuddannelsen Hjørring

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg og Thisted

UCN act2learn Pædagogik og læring

Niels Bech Lukassen
Formativ feedbackkommunikation

UCN act2learn Sundhed og velfærd

UCN Business Top-up-uddannelser

UCN Vietnam

Hoang Duc Binh
Business response to climate change; Energy and Sustainability