Medarbejdere med en ph.d.-grad

 

Design og produktion 

Thorbjørn Borregaard

Esben Skov Laursen 
Samarbejde mellem industriel design og ingeniør design

Eksport- og markedsføringsuddannelserne 

Charlotte Bruun
Logical structures and algorithmic behaviour in a credit economy

Liliyana Makarova Jørsfeldt 

Energi- og miljøuddannelserne

Anne Nørkjær Gade
Bæredygtig bygningsrenovering – en model for optimering af beslutningsprocesser i de tidlige faser

Ergoterapeutuddannelsen

Finansuddannelserne


Forsknings- og Udviklingsafdelingen

Fysioterapeutuddannelsen

Uffe Læssøe
Fysioterapi:  Postural kontrol og sansemotorisk planlægning Bevægelsesundersøgelse med fokus på gang og løb

Birgit Tine Larsen
Strækrefleksens egenskaber under cykeltræning – ud fra overvejelser om det hensigtsmæssige i anvendelsen af cykeltræning efter slagtilfælde’

Anette Lisbeth Bentholm
Inklusion af psykiatriske børn i skoleidrætten i folkeskolen

Daniel Ramskov Jørgensen
Hvilket fokus i løbetræningen er mest hensigtsmæssigt?

Signe Refsgaard Bech
The effect of beta-alanine and sodium bicarbonate on high intensity exercise performance in elite level athletes

Steffan Wittrup Christensen

Priscila de Brito Silva

Anne-Mette Lücke Dissing 

IT-uddannelserne

Nadeem Iftikhar
Flexible and effective aggregation and exchange of farming-related data

Gianna Belle
Ph.D. i datalogi med afhandlingen "Shape, Intensional Semantics and Polymorphism".

Line Helverskov Horn
Professionel identitet i akademiuddannelser

Jens Henrik Vollesen
Analyse af mekaniske og akustiske forhold vedrørende en ny type elektroakustisk transducer med kontrolleret lyddispersion

Henning Thomsen 

Gergely István Barsi 

Jordemoderuddannelsen

Ingrid Jepsen
Kendt jordemoder

Stine Aistrup Eriksen 

Læreruddannelsen Aalborg

Anne-Marie Fischer-Rasmussen
Tysk sprogvidenskab

Steffen Elmose
Science education/naturfagsundervisning

Anne Lassen Zakaria
Re-engaging the unequal distribution of rewards: A study of trust among actors in the Tam and Cassava value chain in Ghana

Jette Reuss Schmidt
Naturfagsdidaktik

Pia Susanne Frederiksen
Dissonant læringsmiljø, elevmotiver og læringsadfærd

Thomas Kjærgaard
Technology to make teachers focus on learning and learners focus on teaching

Maren Lytje
Historie/Historieteori

Lisa Rygaard Frost Kristensen
Bæredygtighedsbegrebets etiske sigte

Marianne Georgsen 

Offentlig Administration

Oplevelser og sport

Ellen Raunsmed  

Pædagoguddannelsen Hjørring

Pædagoguddannelsen Aalborg

Tanja Miller
Evaluering i praksis – primært inden for skole og daginstitutionsområdet

Mats Uddholm
Det musikpædagogiske felt; Om sammenhængen mellem musikpædagogisk teori og pædagogisk definitionsmagt

Ann-Merete Iversen
Hvad vi taler om, når vi taler om samskabelse - og det vi gør

Torben Næsby
Fra analyse til handlestrategi og praksis

Oline Pedersen

Bolette Rye Mønsted 

Jens Sand Østergaard 

Stine Bylin Bundgaard 

Radiografuddannelsen

Jeanne Debess
Udvikling af radiografi/forskning, Kvantitativ metode,Epidemiologi og biostatistik,Mammae cancer og kognitiv funktion.

Rektorat

Peter Møller Pedersen

Sygeplejerskeuddannelsen Hjørring

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg og Thisted

Ann Lykkegaard Sørensen
Effekt af sygeplejerskers medicingennemgang hos psykiatriske patienter - en interventionsundersøgelse

Diana Schack Thoft
Indsigt i livsverdenen hos mennesker, der har demens i et tidligt stadie

Siri Lygum Voldbjerg
Nyuddannede sygeplejerskers beslutningstagen: En etnografisk undersøgelse af de vidensformer der ligger til grund for den kliniske beslutningsproces

Lisa Korsbakke Emtekær Hæsum 

Helle Nygård Kristensen 

Annette Pedersen 

UCN act2learn Sundhed og velfærd

UCN Business Top-up-uddannelser