Medarbejdere med en ph.d.-grad

Design og produktion

Thorbjørn Borregaard

Eksport- og markedsføringsuddannelserne

Charlotte Bruun
Logical structures and algorithmic behaviour in a credit economy

Ergoterapeutuddannelsen

Tina Helle
Ergoterapi: tilgængeligt boligdesign, medicinsk forskningsområde.
Jacob Østergaard Madsen

Finansuddannelserne

Kenneth Hansen
Equivariant J-theory

Forsknings- og Udviklingsafdelingen

Preben Olund Kirkegaard
Uddannelsesvidenskab og pædagogik
Susanne Dau
Flex-Vid
David Mayntz

Fysioterapeutuddannelsen

Uffe Læssøe
Fysioterapi:  Postural kontrol og sansemotorisk planlægning Bevægelsesundersøgelse med fokus på gang og løb
Birgit Tine Larsen
Strækrefleksens egenskaber under cykeltræning – ud fra overvejelser om det hensigtsmæssige i anvendelsen af cykeltræning efter slagtilfælde’
Steffan Wittrup Christensen
Steffan Wittrup Christensen

IT-uddannelserne

Nadeem Iftikhar
Flexible and effective aggregation and exchange of farming-related data
Gianna Belle
Ph.D. i datalogi med afhandlingen "Shape, Intensional Semantics and Polymorphism".
Jens Henrik Vollesen
Analyse af mekaniske og akustiske forhold vedrørende en ny type elektroakustisk transducer med kontrolleret lyddispersion

Jordemoderuddannelsen

Annegrethe Nielsen
Udvikling af interaktionelle kvalifikationer i jordemoderuddannelsen
Ingrid Jepsen

Læreruddannelsen Aalborg

Anne-Marie Fischer-Rasmussen
Tysk sprogvidenskab
Steffen Elmose
Science education/naturfagsundervisning
Karsten Gramkow
Interkulturel kommunikation/internationalt engelsk
Jette Reuss Schmidt
Naturfagsdidaktik
Thomas Kjærgaard
Technology to make teachers focus on learning and learners focus on teaching
Bo Digernes Stokholm
Idehistorie
Maren Lytje
Historie/Historieteori

Offentlig administration

Helle Hjortnæs Kristensen
Regional Policy, Partnership an Institutional Chance - exploring the interactions between policy developments at the European, national and regional levels with particular focus on the organisational principle of partnership

Oplevelser og Sport

Peter Kvistgaard

Pædagoguddannelsen Hjørring

Anni Mortensen
Inklusionsdifferentiering og læringsudbytte i et neuropædagogisk perspektiv

Pædagoguddannelsen Aalborg

Tanja Miller
Evaluering i praksis – primært inden for skole og daginstitutionsområdet
Mats Uddholm
Det musikpædagogiske felt; Om sammenhængen mellem musikpædagogisk teori og pædagogisk definitionsmagt
Ana Lisa Valente
Britta Kusk Nørgaard
Koblingen mellem handicapforskning, professionsforskning og filosofi( specielt etik)

Radiografuddannelsen

Jeanne Debess
Udvikling af radiografi/forskning, Kvantitativ metode,Epidemiologi og biostatistik,Mammae cancer og kognitiv funktion.

Rektorat

Peter Møller Pedersen

Sygeplejerskeuddannelsen Hjørring

Lecia Møller Nielsen

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Siri Voldbjerg
Nyuddannede sygeplejerskers beslutningstagen: En etnografisk undersøgelse af de vidensformer der ligger til grund for den kliniske beslutningsproces
Karin Aagaard

UCN act2learn LEDELSE OG ORGANISATION

Elsebeth Wiwe

UCN Act2Learn Teknologi

Annette Agerdal-Hjermind
Corporate blogging: En eksplorativ kontekstuel analyse af en gruppe interne blogaktørers anvendelse af en organisations weblog som ekstern kommunikationsplatform

UCN Business

Birgitte Munch

UCN Business Top-up-uddannelser

Kenneth Holm Cortsen
Kommercialisering af idræt og sport indenfor krydsfelterne Sportsmarketing-sportsøkonomi og sportsmanagement – herunder særlig fokus på kapitaliseringen af sportsbrand
Katrine Biering Sonnenschein

UCN Teknologi

Henrik Buhl

Økonomiafdelingen

Katarzyna Anna Socha

Et online tidsskrift til formidling af forskning og udvikling.

Ansvarlig forskningspraksis på UCN 

Se videointerviews om forskning i Refleksiv praksislæring

Se UCNs docenters forelæsninger

KONTAKT FORSKNING OG UDVIKLING

Forskningspublikationer i øjenhøjde!

Har du brug for evaluering?

Kontakt CEPRA

Nyhedsbrev om forskning og udvikling