Videoer om ph.d.-projekter

Her kan du få indblik i nogle af de færdige ph.d.-projekter på UCN.


Thomas Kjærgaard fortæller om sit ph.d.-projekt The full circle of PowerPointThomas Engsig fortæller om sit ph.d.-projekt Inkluderende støtteforanstaltninger i folkeskolens almenundervisning Susanne Dau fortæller om sit ph.d.-projekt Studerendes orientering i fleksible professionsuddannelsers læringsrum  Britta Kusk Nørgaard fortæller om sit ph.d.-projekt Anerkendelsesfravær og opmærksomhedskunst


Nationalt Videncenter for Udsatte Børn og Unge (NUBU)

Et online tidsskrift til formidling af forskning og udvikling.

Ansvarlig forskningspraksis på UCN 

Se videointerviews om forskning i Refleksiv praksislæring

Se UCNs docenters forelæsninger

KONTAKT FORSKNING OG UDVIKLING

Forskningspublikationer i øjenhøjde!

Har du brug for evaluering?

Kontakt CEPRA