Videoer om ph.d.-projekter

Her kan du få indblik i nogle af de færdige ph.d.-projekter på UCN.


Thomas Kjærgaard fortæller om sit ph.d.-projekt The full circle of PowerPointThomas Engsig fortæller om sit ph.d.-projekt Inkluderende støtteforanstaltninger i folkeskolens almenundervisning Susanne Dau fortæller om sit ph.d.-projekt Studerendes orientering i fleksible professionsuddannelsers læringsrum  Britta Kusk Nørgaard fortæller om sit ph.d.-projekt Anerkendelsesfravær og opmærksomhedskunst