Professionsudvikling og uddannelsesforskning

Forskningsprogrammet dækker over tværfaglig forskning, primært i tilknytning til UCN’s uddannelsesområder pædagogik og sundhed, men også med inddragelse af områderne business og teknologi

Fokus for vores forskning i professionsudvikling handler om at imødegå forventninger til de professionelle (og de studerende under professionsuddannelse) om at besidde og kontinuerligt udvikle deres kompetencer reflekteret og forskningsfagligt funderet.  Vi arbejder med at udvikle den nordiske professionsforskning og professionsudvikling med fokus på det 21. århundredes kompetencer.

Fokus for vores uddannelsesforskning ligger på de faktorer, der øger læringsudbyttet i bred betydning både inden for fysiske og virtuelle læringsmiljøer. Vi arbejder således primært med hvordan der undervises, frem for hvad der undervises i, og vi belyser forskningsspørgsmålene ud fra såvel institutions- og underviser- som studerende- og elevperspektiv.

Målet er at frembringe viden, som kan anvendes til at opkvalificere og udvikle praksis – både internt på vores egne uddannelser og eksternt i eksempelvis folkeskoler, efterskoler og gymnasier samt på efter- og videreuddannelsesforløb. 

Projekter i professionsudvikling og uddannelsesforskning

Forskningsprogrammet har og åbner forskningsprojekter indenfor 4 temaer.

1. Fagdidaktik, didaktik og læringsstrategier

2. Nye prøve, evaluerings- og vurderingsformer

3. Målstyret undervisning, relationer og feedback

4. Professionsudvikling og refleksiv praksislæring (UCN’s læringstilgang)

Beskrivelse af forskningsprogram

Læs beskrivelse af forskningsprogrammet: Professionsudvikling og uddannelsesforskning (PDF).

Se PowerPoint-præsentation af forskningsprogrammets satsninger (PDF) af docent Preben Olund Kirkegaard.

Artikler

Læs artikler af Preben Olund Kirkegaard. Artiklerne er bragt i Nordjyske.

Kontakt

Susanne Dau
Docent og programleder

Tlf.: 72 69 12 46
sud@ucn.dk
Preben Olund Kirkegaard
Docent

Tlf.: 72 69 04 16
pok@ucn.dk