Professionsudvikling og uddannelsesforskning

I forskningsprogrammet ”Professionsudvikling og uddannelsesforskning” forsker vi i professionsudvikling og grundlaget herfor. Endvidere forsker vi i sammenhængen mellem hvordan undervisere underviser og lærendes læringsudbytte.

International forskning viser, at det der påvirker læring mest er daglige oplevelser i klasserummet. Det er altså ikke hvad der undervises i, men hvordan der undervises, som spiller den største rolle for læring.

Fokus er således på de faktorer, der øger læringsudbyttet i bred betydning både indenfor fysiske og virtuelle læringsmiljøer. En sådan bredde kræver forskningsbidrag fra mange fag og fagområder, også tværfaglige.

Projekter i professionsudvikling og uddannelsesforskning

Forskningsprogrammet har og åbner forskningsprojekter indenfor 4 temaer.

1. Fagdidaktik, didaktik og læringsstrategier

2. Nye prøve, evaluerings- og vurderingsformer

3. Målstyret undervisning, relationer og feedback

4. Professionsudvikling og refleksiv praksislæring (UCN’s læringstilgang)

Beskrivelse af forskningsprogram

Læs beskrivelse af forskningsprogrammet: Professionsudvikling og uddannelsesforskning (PDF)

Se PowerPoint-præsentation af forskningsprogrammets satsninger (PDF). Af docent Preben Olund Kirkegaard.

Se PowerPoint-præsentation om perspektiver på skoleforskningen fremadrettet (PDF). Af gæsteprofessorJens Rasmussen.

Artikler

Læs artikeler af Preben Olund Kirkegaard. Artiklerne er bragt i Nordjyske.

Video

Hør docent Preben Olund Kierkegaard fortælle om hvordan flere skal lære mere.


Kontakt

Susanne Dau
Docent og programleder

Tlf.: 72 69 12 46
sud@ucn.dk
Preben Olund Kirkegaard
Docent

Tlf.: 72 69 04 16
pok@ucn.dk

Et online tidsskrift til formidling af forskning og udvikling.

Ansvarlig forskningspraksis på UCN 

Se videointerviews om forskning i Refleksiv praksislæring

Se UCNs docenters forelæsninger

KONTAKT FORSKNING OG UDVIKLING

Forskningspublikationer i øjenhøjde!

Har du brug for evaluering?

Kontakt CEPRA

Nyhedsbrev om forskning og udvikling 

Læs om Natonalt videncenter for læsning, som UCN samarbejder med.