Dialogisk undervisning i skolen

I Nordjyske Medier bringes ofte en negativ kritik af folkeskolen. Sjældent tilføjes noget nyt. Vi er mange, der er stolte af de Nordjyske skoler.

Har talt med mange ledere, medarbejdere og embedsmænd i skolevæsenet gennem årerne. Uddannet og efteruddannet endnu flere. Observeret og deltaget i mange times undervisning.

Mange ting er bedre end tidligere. Undervisningsformen har ofte ændret sig mod dialogisk undervisning. Vi ved, at der tales i klasserummet; men vi ved ikke altid, hvad det er for en slags tale og samtale, der foregår indenfor klasserummets fire vægge. Hvad er dialogisk undervisning? Dialogisk undervisning drejer sig i vidt omfang om, hvilke spørgsmål og svar underviseren stiller og får. Der er langt mindre forskning om mundtlighed end skriftlighed i skolens fag. Alligevel er mundtlighed og samtale et gennemgående træk for alle skolens nye læseplaner. Eleverne skal blandt andet lære at deltage. Kunne udtrykke egne opfattelser i diskussioner herunder kunne begrunde sin argumentation i samtaler.

Det er nødvendig med en praktisk træning i at kunne tale, samtale og udtrykke sine opfattelser, forståelser og meninger. Dialogisk undervisning lægger vægt på relationen eleverne har med hinanden. Mellem underviseren og eleverne. Undervisningsmetoden har været genstand for øget opmærksomhed i de sidste år. Forskningen hævder, at denne undervisningsform har det største kognitive potentiale for de fleste elever; men det er på samme tid den undervisningsform, der kræver mest af læreren. Ikke desto mindre har vi set dette praktiseret af temmelig mange medarbejdere i skolen. Dialogisk undervisning er effektiv. Den giver mulighed for, at eleverne konstruerer deres egen viden i kraft af, at læreren inkluderer elevernes forskellige tolkninger og personlige udtryksformer i undervisningen. Det er at kunne lede læringssamtaler i klasserummet.

Et kendetegn ved undervisningsformen er, at lærere, pædagoger og elever lytter til hinanden. Bygger videre på hinandens forståelser og kommer frem til en koordineret og argumenteret forståelse. Levedygtig viden bliver udviklet i kraft af et fagligt fællesskab. Ved at komme frem til svar sammen bliver klassesamtalen til en reel dialog. Det faglige ansvar er de voksnes. Ligeværdigheden i dialogen skal være en fast følgesvend. Eleverne deltager og påvirker samtalens videre forløb. Derfor er undervisningsformen også krævende. Samtalen og dialogen bliver ofte uforudsigelig og risikofyldt i forhold til mål. Det, vi har set i praksis, flugter helt med forskningsmæssige definitioner af dialogisk undervisning. Robin Alexander, en britisk forsker, peger på at dialogisk undervisning engagerer, stimulerer og udvikler elevernes læring og tænkning. Der er 5 punkter:

 1. Undervisningen er fælles. Der er ingen opdeling. Betyder fælles arbejde med læringsopgaverne. Alle skal deltage. Her er et kritisk punkt. Deltagelse betyder at kunne deltage i diskussioner eller drøftelser. Elever skal lære at bidrage med synspunkter.
   
 2. Undervisningen er gensidig. Det betyder, at man skal lytte til hinandens opfattelser og forståelser. Underviserne sikrer en koordineret forståelse og levedygtig faglighed.
   
 3. Undervisningen er støttende. Klasserummet er et trygt sted for eleverne. De kan komme frem med deres meninger, synspunkter og forståelser uden frygt for at sige fejl eller blive vurderet efter karakter.
   
 4. Undervisningen er kumulativ. Alle deltagerne i undervisningen, herunder også de voksne, bygger videre på den viden, man allerede har. Den faglige forståelse udvides til sammenhængende tanker. Dette danner grundlag for faglige argumenter og giver mulighed at kunne stille spørgsmål til læringsindholdet.
   
 5. Undervisningen har en hensigt. Det betyder, at læreren leder samtalen mod specifikke læringsmål.

Dialogisk undervisning er en omfattende proces. Den kræver mod. Det kræver færdigheder at kunne beherske den. En af de ting, vi skal være bedre til i fremtiden, er punkt 4 og punkt 5. Her fokuseres på at opnå læring i fagene. 

 

Kontakt

Preben Olund Kirkegaard
Docent

Tlf.: 72 69 04 16
pok@ucn.dk