Efteruddannelse – vendingen mod praksis

Den samfundsmæssige virkelighed forandres voldsomt de kommende 25 år. Den løbende kompetenceudvikling af medarbejderne vil koste kassen, hvis det skal ske gennem det formelle uddannelsessystem.

Derfor er der stigende fokus på arbejdspladslæring. Det er den uformelle læring. Det er læring i dagligdagen.

Uformel læring kan defineres som al læring, der ikke er formaliseret. Uformel læring er en væsentlig faktor for organisationers konkurrencedygtighed. Det kan være udfordrende at organisere den uformelle læring på arbejdspladser. Organisationer tager dog i stigende grad udgangspunkt i princippet om, at læring foregår gennem en kombination af uformelle og formelle læringssituationer.

70 % af læring i en organisation foregår ved at udføre arbejdsopgaverne. 20 % sker gennem ved at omgås kollegaer. 10 % sker gennem formel læring. 70:20:10 er en læringsramme for læring på arbejdspladsen. Dette princip anvendes i dag fra små virksomheder til større multinationale selskaber. Princippet er en vending mod at gøre tingene i praksis. 70:20:10-læringsrammen kan ses som en idé om, hvordan læring og kompetenceudvikling skal organiseres. Oversættelse af viden og kunnen til praksis bliver en væsentlig strategisk ressource, hvis det skal lykkes at overføre ny viden til praksis. Kompetencen til at oversætte ny viden til praksis bliver ofte overset. Bliver ny viden omformet og tilpasset den lokale virkelighed? Taler man blot om ny viden, eller kommer det til udtryk i forandringer af organisationsstrukturer og målbare resultater? Det handler alt sammen om oversættelse af viden til praksis. Det er en konkretisering af viden. Konkretisering af viden betyder tolkning og tydeliggørelse med at oversætte og hermed transformere viden til den konkrete organisation. Dette kan ske på flere måder.

  1. Top-down – orienteringen. Det er tanken om, at topledelsen er den vigtigste kraft til oversættelse og spredning af viden i organisationer.
     
  2. Omformningsorienteringen. Det drejer sig om, hvad der sker med indholdet af viden, når dette forsøges oversat til praktisk virkelighed. Hvor mange ”friheder” oversætterne af viden tager sig i forhold til praksis.
     
  3. Materialisering. De første tegn på at viden oversættes til praksis kommer til udtryk i begreber, ord og nye handlinger mellem kollegaerne. Det sker over tid. Viden skal modnes, før den kommer til udtryk i forandringer.
     
  4. Teknikker og værktøjer. Det er at vise ”how to do it” i formater, der præsenteres i (instrukser) brugsanvisninger, håndbøger eller via proceskonsulenter. Det sker gerne i fysisk form og med statistiske værktøjer.

Oversættelse af ny viden til praksis er en kompleks proces. Den sammenhæng viden skal oversættes til, har allerede eksisterende viden og mere eller mindre klare opskrifter på at håndtere praksis. Dette betyder, at ny viden, der skal omsættes, må tilpasses og indrettes efter de eksisterende ideer, viden og kunnen i organisationen. Ingen disruption. Det er ganske enkelt for risikabel en strategi for de fleste.

Fremtidens efteruddannelse kommer til at blive en oversættelse af viden i kraft af en vending mod praksis. Med et fint ord - kontekstualiseringsprocesser. Det drejer sig om organisationens forsøg på at oversætte viden til en mere lokal kontekst og konkret sammenhæng. 70:20:10 er en mulig læringsfilosofi for fremtidens efteruddannelse. Tankegangen er, at de ansatte gennem arbejdsopgaver udvikler deres kompetencer. Medarbejderen bliver eksponent for udviklende arbejdsopgaver. Uformel læring sker gennem udførelsen af arbejdsopgaverne. 70:20:10 er en vending mod praksis, når der tænkes på kompetenceudvikling. Idéen er at ændre på, hvad medarbejderne anser som læring. Det er ”on the job learning”. Det er ”micro-mentoring” mellem kollegaer sat i system.

Skiftet fra uformel til mere tilrettelagt uformel læring er ansvarliggørelse og bevidstgørelse af medarbejderen. Omvendt er der en risiko for at overse tilfældige og væsentlig læringsmuligheder, når uformel læring bliver en planlagt læringsproces. Men tag chancen.

Artikel af docent ph.d. Preben Olund Kirkegaard

 

Kontakt

Preben Olund Kirkegaard
Docent

Tlf.: 72 69 04 16
pok@ucn.dk