Færre opgaver - mere læring

På alle videregående uddannelser i Danmark er opmærksomheden rettet mod, hvor meget tid de studerende bruger på deres studier. Det kaldes studieintensitet.

Studieintensitet er det samlede antal timer, den studerende forventer at bruge på aktiviteter i forbindelse med uddannelsen, herunder tid brugt på undervisning, forberedelse og andre uddannelsesrelaterede aktiviteter. Studerendes tidsforbrug på studierne (time on task) anses som den vigtigste succesfaktor i al uddannelse. Det kræver naturligvis, at de studerende bruger tid på studiearbejdet.

Danmarks Evalueringsinstitut undersøgte i 2017, at den gennemsnitlige studieintensitet blandt ca. 10.000 studerende er 35,5 timer om ugen. Der er en del variation mellem de tre store sektorer erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter. De studerende på universiteterne har den højeste studieintensitet med 36,0 timer om ugen; mens studerende på erhvervsakademierne har den laveste med 33,7 timer om ugen.

Det er naturligvis vigtigt, at se på antallet af timer de studerende bruger på deres studier. Omvendt tyder noget også på at antallet af arbejdstimer ikke kan stå alene. Det drejer sig ikke blot om at arbejde meget og hårdt. Tænk hvis arbejdet er uden retning og fuld af misforståelser, der bare vokser? Tænk hvis den studerende ikke ved, hvordan der skal arbejdes hårdt og længe med en opgave. Man kan udmærket øve sig uden at blive bedre, hvis man ikke øve de rigtige ting.

Det drejer sig om at deltage i aktiviteter der er læringsfremmende. Det drejer sig om at arbejde intelligent og med de rigtige ting. I videregående uddannelse forklares dårlige studiepræstationer næsten altid med de studerendes dårlige forkundskaber. Så iværksættes de evindelige klassiske tiltag med at hæve optagelseskravene. Der findes en del overbevisende forskning, der viser andre veje. Den forskning viser når mængden af feedback forøges, så forøges de studerendes muligheder for læring tilsvarende. Det vigtigste element i alle former for feedback er at fremme studerendes læring. Fx er hurtig feedback her og nu vigtig når studerende arbejder med traditionelle matematikopgaver. Det er derfor mindre vigtigt, at underviserne bruger meget af deres arbejdstid på at rette, godkende eller kommentere på opgaverne. Her får de studerende først feedback så sent at den hører hjemme i genren ”interessant at vide; men uden synderlig værdig nu”.

En del studier har vist, at den hurtig feedback, mens studerende arbejder med opgaverne, giver den største læringsfremgang for de studerende, der er lavt præsterende. Anvendelse af ren feedback kan formodentlig modvirke frafald. Det er også et af problemerne, som de videregående uddannelser døjer med.

Ren feedback anvendes forbavsende lidt som uddannelsesstrategi. Strategien går i korthed ud på at give de studerende færre opgaver; men der arbejdes i dybden med de samme opgaver. Erstatte al rettetid, godkendelse og kommentering med systematisk anvendelse af ren feedback mens der arbejdes med opgaver. Færre opgaver. Mere studieintensitet. Mere læringstid. Det hedder ”constructive alignment” (CA). Der skal være en klar sammenhæng (alignment) mellem undervisning, studieintensitet, ren feedback og prøver. CA gør de studerende aktive. Tankegangen er, at de studerende løbende skal have konkrete anvisninger på, hvad de skal gøre i deres opgaver i forhold til mål og krav. CA kan supplere den traditionelle forelæsning og undervisning. Den kan under ingen omstændigheder erstatte den.

Hvis studieintensiteten skal op, skal de studerende have gode muligheder for at være aktive. De skal vide, hvad de skal gøre når der arbejdes med opgaver. God undervisning er aktiverende undervisning f.eks. problemorienteret undervisning, projektarbejde og case-baseret arbejdsformer. Kvaliteten af forskningsbaseret forelæsning, direkte formidling og underviserinstruktion er dog grundlaget for at al studieintensitet bliver intellektuel og reflekterende. Det er her studerende skal tilegne sig den viden, der skal anvendes til at løse opgaver.

Kontakt

Preben Olund Kirkegaard
Docent

Tlf.: 72 69 04 16
pok@ucn.dk