Generation præstation

Præstationsorienteringen kan give negative konsekvenser for elevernes indstilling til læring, give dårligt selvværd og en generel oplevelse af at være forkert. 

Præstationspres er et resultat af værdier og forventninger, som elever oplever både i og udenfor skolen, hvor man ikke længere præsterer ud fra egne behov; men for at tilfredsstille andres behov. Præstationspres er bl.a. kendetegnet ved forventninger om gode karakterer, en veltrænet krop og et lækkert udseende med sidste nye mærketøj. Det drejer sig om at have de rette materielle ting og være aktiv på de sociale medier 24-7. Dertil kommer forventninger om at skulle deltage i fritidsaktiviteter, være sund og spise rigtigt. Altid kunne præstere godt i håndbold eller på fodboldbanen. Have relevant fritidsjob ved siden af skolegangen. For nogle resulterer dette i en evig jagt på præstation. Konstant være populær hos venner og på de sociale medier. Alt skal dokumenteres på de sociale medier med massevis af likes.

Præstationspres skal imidlertid ses i lyset af både individuelle og sociale beskyttelsesfaktorer. Hvis en ung har en sårbarhedstendens er det vigtig, at de sociale beskyttelsesfaktorer skærmer elever for præstationspres. Det kunne f.eks. være forældrene. Hvis de har for høje ambitioner på deres børns vegne, og eleverne skal leve op til disse høje ambitioner går det galt. Vi kender det fra Matador. Mads Skjern pressede sin søn ud over, hvad godt var. Læg dertil præstationspresset i skole, fritidsjobbet, udseende, tøjmode, popularitet og fejlfrit liv. F.eks. er karakterjagt en voldsom forventning, der møder ungdommen i pubertetsårene, hvor de har rigeligt med at gøre med at finde ud af, hvem de er og, hvem de vil være.

Selv om forældrene altid ønsker det bedste for deres børn, kan de undgå at udøve præstationspresset ved at spørge til, hvorvidt de oplevede det morsomt fremfor at spørge til, hvor mange mål de fik scoret til fodbold.

Hele uddannelsessystemet forstærker elevernes opmærksomhed på social sammenligning. Problemet med social sammenligning er, at elevernes handlinger består i at gøre det bedre end de andre. Skolen er ikke det eneste sted, hvor elevernes præstationer bliver sammenlignet. Det sker også i fritidsaktiviteter, foreningsidræt og i sociale sammenhænge.

Hvis vi ser på den internationale forskning, er det et gennemgående træk, at der er et øget pres på præstationer og de bekymringer dette medfører. Eleverne inddeles i to kategorier. Mestringsorienteret og præstationsorienteret.

Mestringsorienterede elever har lærestoffet i centrum. De kobler deres præstation til egen indsats. De har stor vedholdenhed, når de støder på vanskeligheder. De ser fejl som noget man lærer af.

Præstationsorienterede elever er optaget af sammenligninger med kammerater. Præstationer kobler de til egne evner. Evner er givet på forhånd. De giver op, når de støder på vanskeligheder. Fejl bliver opfattet som truende og risikabel.

I en norsk undersøgelse fra 2017 placerede alle deltagerne uddannelsespresset som hovedårsagen til øget præstationspres. Det var ikke så meget det daglige præstationspres; men mere den langsigtede usikkerhed og bekymring for at alt bliver ødelagt uden gode karakterer. Derfor er vi nødt til at have nogle flere ”øer” uden sammenligningskultur, hvis børn og unge ikke skal bukke under for præstationspresset.

Vi skal have mere mestringsorientering ind i uddannelser. På den anden side set er det ikke en diagnose at være ung og have nogle bekymringer. Præstationspresset kan også opleves som en styrke og drivkraft til gøre det bedre. Præstationspresset er imidlertid mere omsiggribende i dag end tidligere. Det optræder alle steder. Præstationsorienteringen kan give negative konsekvenser for elevernes indstilling til læring, give dårligt selvværd og en generel oplevelse af at være forkert.

Kontakt

Preben Olund Kirkegaard
Docent

Tlf.: 72 69 04 16
pok@ucn.dk