God undervisning løfter alle

Alle lærere, forældre, kommuner og professionsuddannelser er optaget af, hvordan det er muligt at sikre den enkeltes elevs udvikling og trivsel i skolen. Der er mange meninger. Der er mange stærke holdninger. I rapporten “Drivers of Student Performance: Insights from Europe. Education 2017” fra Makinsey & Company er der noget at hente. Vidensgrundlaget i rapporten er omfattende, dybdegående og troværdigt. Der peges på tre centrale områder, der betyder noget:

  1. Udviklingen af elevernes ”mindsets” har mere end en tredobbelt større indflydelse på elevernes faglige præstationer end deres hjemmemiljø. Hvis eleverne får mulighed for at se, hvad de skal gøre i opgaven, gør de mere end forventet. De arbejder langt mere vedholdende end elever, der ikke har ”set lyset” eller haft mulighed derfor. Hvordan opstår eller nedbrydes ”mindset”? ”Mindset” kommer fra de erfaringer, der udvikles i kraft af vellykkede øvelser med tæt lærerinstruktion. Vellykket ”mindset” udvikles ved, at eleven kan se sammenhængen mellem indhold og det efterfølgende resultat. Når eleven kender til fremgangsmåden i opgaven, forøges villigheden til at anstrenge sig.

    Anstrengelse og vedholdenhed har den gavnlige effekt, at der bliver en sammenhæng mellem indsats og præstationer. Udviklingen af elevernes ”mindset” har også effekt på skoler, der ikke er så langt fremme. En udvikling af elevernes ”mindset” kan løfte eleverne til niveauet på elever fra de bedste hjemmevilkår. Man skal dog ikke forledes til at tro, at ”mindset” alene kan overvinde dårlige hjemmevilkår. Vellykket udvikling af ”mindset” hjælper især de elever, der kommer fra udfordrende omstændigheder.
     
  2. Rapporten har analyseret undervisning for at forstå forholdet mellem undervisning og elevernes resultater. Det er lærerorienteret formidling og instruktion. Det er formidlende undervisning. Her skal eleverne lytte og prøve at forstå indholdet. Lærere skal også vise, hvad der skal ske med indholdet for at udvikle elevernes ”mindset”. Den lærerorienterede formidling og instruktion har i al for mange år været sat i skammekrogen. Det er her lærere forklarer og demonstrerer videnskabelige ideer, diskuterer spørgsmål fra eleverne og foretager klassediskussioner. Det er her læreren drøfter spørgsmål fra eleverne med hele klassen. Det er her læreren viser, forklarer og demonstrerer principperne og forståelsen af det, der skal læres.
     
  3. Den tredje veldokumenterede pointe er undervisning, hvor eleverne spiller en mere udførende rolle. Elevaktiverende undervisning kunne denne effektfulde tilgang oversættes til. Elevaktiverende undervisning spænder over en bred vifte af undervisningspraksis fra gennemførelser af eksperimenter til forståelse af, hvordan videnskab, humaniora og samfundsvidenskab kan anvendes i virkeligheden. Elevaktiverende undervisning kan være mere åbne aktiviteter som at opmuntre eleverne til at formulere deres egne spørgsmål og designe eksperimenter for at teste deres hypoteser.

Der er en del debat om hvilken tilgang, der er at foretrække, og hvilke fremgangsmåder, der giver de bedste resultater for eleverne. Rapporten fastslår, at eleverne ikke uden videre kan håndtere elevaktiverende undervisning uden en stærk grundlæggende viden opnået gennem den lærerorienterede formidling og instruktion. Elevaktiverende undervisning er desuden meget krævende for eleverne uden forudgående øvelse. Elevaktiverende undervisning kan på den anden side medføre andre fordele end at forbedre elevernes scoring i PISA. Det kan øge elevernes glæde ved videnskab og fagenes indhold. Det er også værd at arbejde med. Forklaringen er, at lidenskab for et indhold er knyttet til udholdenhed. Selvom lærerorienteret undervisning er positivt matchet med glæde i videnskab foreslår rapporten, at man skal være i stand til at forklare og forstå et indhold før man arbejder med elevaktiverende undervisning. Elever der modtager en blanding af lærerorienteret instruktion og formidling og elevaktiverende undervisning opnår de bedste resultater både i forhold til PISA og fortsat glæde ved fagenes indhold.

Kontakt

Preben Olund Kirkegaard
Docent

Tlf.: 72 69 04 16
pok@ucn.dk