Humor gør uddannelse bedre

En ekspertgruppe nedsat af regering har dokumenteret, at 29 % af unge ikke går den direkte vej til uddannelse. Ifølge analysen skal flere opleve succes i uddannelse.

Mange har haft al for dårlige oplevelse med uddannelse. En ud af flere pointer hos ekspertgruppen er, at de unge skal mødes med gode relationer og nærhed. Det er velkendt. Mindre velkendt er måske at gode relationer begynder med humor. Humorbegrebet kan begribes ud fra fire forskellige perspektiver. Humor bliver sammenlignet med leg, der er en undersøgende og seriøs form for læring mellem fantasi og virkelighed. Humor skaber sociale fællesskaber, der er grundlag for læring. Humor udvikler følelser, der er en motiverende faktor i undervisningen. Humor udvikler kognition, der er evnen til at kunne tænke.

 1. Humor som Leg: Forskningen om humor har sin oprindelse i ”som - om” legen og en ”her og nu” tilstand. I sådanne situationer er ens handlinger ikke målrettet og fornuftige. Fantasien får frit spillerum. Mentalt står man ved siden af det virkelige liv. Når man er i godt humør bliver alt accepteret som muligt. Leg koblet med humor kan kun lade sig gøre, hvis man kan skifte perspektiv. Hvis et gammelt tæppe bliver til at flyvende tæppe med magiske muligheder, er det et fantasifuldt perspektivskifte.
   
 2. Humor som social faktor: Humor er en social faktor. Den er ikke altid inkluderende. Meget humor kan kun forstås indenfor et afgrænset gruppekodeks med tabubelagte emner som køn, politik, og konkurrerende naboer. Alle har sikkert hørt vittighederne om dem fra Århus, svenskerne eller nordmænd. Humoristiske fællesskaber med elever som har et glimt i øjet skaber social tryghed. Et ”joking relationship” er præget af skøre indfald. Det giver sammenhold i en gruppe.
   
 3. Humor som følelser: Humor kan begribes som udtryk for følelser i konflikt. Her er humoren et socialt udtryk for forbudte impulser. Vittigheden fungerer på samme måde som drømmene. De forbudte følelser sættes fri og finder sit udløb i humor. Vi ler alle af Misse Møge i Matador, når hun drager mændene. Den humoristiske indstilling er et skifte i tankegangen fra konflikter og angst til at følelse af at kunne mestre og have herredømme over egen situation. Dette omtales som overlegenhedsteorien. Det er ikke humor på andres bekostning; men at kunne mestre en situation. Mestre en situation er det, Misse gør i Matador.
   
 4. Humor som kognition: I kognitive teorier er humor en evne til at kunne se uoverensstemmelserne mellem forskellene ting. Klovnens store fødder, skallede isse, tossede sprog og barnlige optræden i cirkus. Essensen i humoren er, at man må forholde sig til det, der er modsætningsfuldt. Når man mestrer dette, er det muligt at opdage, hvad der kolliderer eller ikke passer sammen. Det udvikler evnen til at kunne tænke og ræsonnere.

Hvis flere skal opleve succes i uddannelsessystemet og færre skal have stress, må humoren ikke dræbes, når den næste generation skal lære om livets alvor. Mødet med eleverne med en humoristisk indstilling skaber gode relationer. Fx er spøg og sjove bemærkninger passende, når hensigten er:

 • Reducerer elevens spændinger eller angst for at lære nyt.
 • Skabe nære relationer
 • At dramatisere en pointe som er vanskelige at formidle direkte
 • Fremme en mere legende og mindre alvorligt atmosfære
 • Udvise empatisk forståelse for elevernes bekymringer

Danske Grundtvig henviser til den muntre samtale mellem elever og lærer. Den engelske uddannelsesteoretiker R. S. Peters fremhæver humor og dialog som værdifulde faktorer i dannelsesprocessen. Humor er en vigtig personlig egenskab i samspillet mellem mennesker. Humor er en social færdighed; men ingen sociale færdigheder kommer af sig selv. Det må stimuleres for at udvikles. Humor er afgørende for fremtidige sociale kompetencer. Humor kan fremme perspektivskifte, udvikle prosocial adfærd, selvkontrol og selvhævdelse på den gode måde.

Artikel af docent ph.d. Preben Olund Kirkegaard.

 

Artikler

Læs hele artikelserien af Preben Olund Kirkegaard. Artiklerne er bragt i Nordjyske.

Kontakt

Preben Olund Kirkegaard
Docent

Tlf.: 72 69 04 16
pok@ucn.dk

Ansvarlig forskningspraksis på UCN 

Se videointerviews om forskning i Refleksiv praksislæring

Se UCNs docenters forelæsninger

KONTAKT FORSKNING OG UDVIKLING

Forskningspublikationer i øjenhøjde!

Har du brug for evaluering?

Kontakt CEPRA

Nyhedsbrev om forskning og udvikling 

Læs om Natonalt videncenter for læsning, som UCN samarbejder med.