Kærlighed er blind ufornuft

Hvordan opstår fx kærligheden?

Det er der mange, der har beskæftiget sig med. Et traditionelt syn på kærlighed er, at kærlighedens grundprincipper er evige. Det religiøse budskab er, at kærligheden altid har været der. Det er nok for simpelt. Den engelske sociolog Anthony Giddens taler om, at kærligheden bliver til på baggrund af den moderne frihed. Det får den konsekvens, at mennesker til stadighed må forhandle sig frem til fortsat parforhold og kærlighed. Der er i dag ingen ydre rammer eller omstændigheder, der styrer et forhold – ud over partnerne selv. Det er de rene følelser.

Det er forskelligt fra tidligere tiders forpligtelse overfor slægten, ejendom, magtforhold eller Gud. I dag skal begge partnere hele tiden tænke over værdien af, hvad et parforhold er for dem. Giddens ser parforholdet som det sted, menneskets kan udvikle og finde sig selv.

Kærligheden er således vigtig for individets identitet. Kan kærligheden betale sig, lyder det evige spørgsmål, i de rene følelsers forhold? Det lyder ikke tillokkende, at kærligheden skal reduceres til et spørgsmål om, om det kan betale sig? Det er alligevel det perspektiv på kærlighed, den polske - engelske sociolog Zygmunt Baumann peger på i bogen ”Flydende kærlighed”.

I et kapitalistisk samfund er synet på kærlighed konsumorienteret. Menneskets ser kærlighed ud fra, hvorvidt det kan betale sig. ”Forbrug-og-smid væk ”-mentaliteten præger det moderne menneskes søgen efter en partner, er Baumans pointe. Baumann ser positivt på kærlighed; men mener at kapitalismen er ved at ødelægge kærligheden med hurtige løsninger, fejlfrihed og perfektion overalt i livets forhold.

Ifølge den tyske sociolog Niklas Luhmann bliver kærlighed et nyt område for kommunikation. Kærligheden opstår fordi nære relationer går fra venskab mellem mand og kvinde til kærlighed. Produktion og slægtens opretholdelse bliver så at sige flyttet ud af det intime område. Det giver plads til kærlighed som en særlig udtryksform i intime relationer.

Hvis vi hurtigt flytter blikket frem til i dag er det ikke svært at se, at det intime forhold som kærlighed kræver et særligt sprog for at kunne tyde den andens parts nærer følelser. Kærlighedens sprog kræver bestemte koder, der skal kunne observeres af den anden. Det er ikke længere givet, hvordan kommunikationen forløber i den proces. Penge, magt, rigdom og klogskab er selvfølgelig en mulighed at åbne kommunikationen med. Det er alligevel for plat – ikke? Især hvis man bliver gennemskuet dør kærligheden hurtigt. Et kærlighedsforhold har behov for et specialiseret sprog. Det er der rigtig mange, der har brug for at lære i dag. Den læring skal give mulighed for et sprog om følelser overfor den anden. Hvordan fortæller man om sine følelser overfor den anden? Hvordan kurtiserer man uden at overskride den andens grænser? Det er lidt af en kunst.

Kærlighedsforholdet er, når det er en realitet, kendetegnet ved, at man er tilgængelig for hinanden som hele personer. Så er der ikke den ting, som man ikke kan tage op til diskussion. Virkelig træls - ikke. Alt privat bliver til fælles eje med den, man elsker. Du kan ikke have ret mange hemmeligheder, uden det går ud over tillid og kærlighed. Dertil kommer, at man skal gøre noget særligt – noget som overrasker på en uventet måde, som en foregribelse af den elskedes behov. Du skal kunne aflæse behovet, før det bliver formuleret som et behov. Kærlighedskommunikation er karakteriseret ved, at man gør noget uventet eller positivt overraskende for den anden part. Ellers dør kærligheden.

Tidligere var kærlighed og fornuft knyttet sammen. Følelser var en slags forlængelse af fornuften, der var noget, der kunne styres og kontrolleres. Sådan er det ikke længere. Nu er fornuft og følelser i opposition til hinanden. Du kan ikke længere bruge fornuft i kærlighed. Derfor er det umuligt at lære kærlighedens sprog på forhånd.

Den nye form for kærlighed er præget af overdrivelser af alle slags. Jo mere forelsket man bliver, jo mere destruktiv kan man blive overfor fornuften. Kærligheden skaber dog en fælles verden, der er noget særligt for to, som elsker hinanden. Hvis den ikke skabte denne fælles verden for de elskende, ville kærligheden ophøre så snart vanen sætter ind.

Kontakt

Preben Olund Kirkegaard
Docent

Tlf.: 72 69 04 16
pok@ucn.dk