Refleksion er systematisk videnproduktion

Når medarbejdere i organisationer reflekterer over egen praksis udforskes nye handlemuligheder. Gennem refleksion ændres perspektiver, forståelse og viden. Refleksion er systematisk videnproduktion.

Aalborg skolevæsen satser på, at alle ansatte arbejder med systematisk videnproduktion. UCNs forsknings program ”Professionsudvikling og uddannelsesforskning” forsker i refleksionens betydning for læring. Med Aalborg skolevæsens ambition er der sat en ramme for, hvordan medarbejderne kan have en undersøgende holdning til egen udvikling og fremme egen kompetence. Formålet med systematisk videnproduktion er at få medarbejderne til at reflektere over deres egen læring.

I uddannelsesvidenskab er refleksion en proces, hvor vi tænker tilbage. Vi tænker over, hvordan og hvorfor vi tænke, som vi gjorde. Vi tænker desuden fremad for at opdage nye muligheder for løsninger. Vi kan i kraft af refleksion opdage noget, der kan skabe en forandring ved os selv. Der er to definitioner af refleksion, der forbinder begrebet til læring. De ene ser refleksion som en proces. Refleksionen udvikler individets opfattelse af sig selv. Det kan resultere i en ændring af de perspektiver som refleksionen ser på. Den anden definition er de følelsesmæssige og intellektuelle kendetegn, hvor egne erfaringer udforskes. Det kan lede til nye forståelser. Begge definitioner ser refleksion som en indre udforskende proces, der foregår i individet. Den pædagogiske filosof John Dewey talte om, at tænkningen kunne være et redskab for handling. Refleksionsprocesser kan skabe viden om forandring både ved den handling, man er i færd med at udføre; men refleksion kan også efter handlingen skabe viden om praksis. Det giver mulighed for læring af praksis. For at fastholde kvalitet i forhold til udvikling må skolen og uddannelser konstant søge at opdatere deres viden. De må holde fokus på en udvikling mod det bedre. Der er brug for en analytisk model til at se på former for refleksion, der kan udtrykke en systematisk videnproduktion: Der er brug for en model, der kan indfange nogle kategorier for refleksion. En model skal være systematik bygget op, hvis den skal indfri ambitionen om at arbejde med videnproduktion. Forskningsprogrammet på UCN foreslår en model med 5 niveauer:

  • Niveau 1 Refleksion knyttet til planlægning og udvikling af undervisningsprogrammer. Det er noget der sker før handlingen. Refleksion som forberedelse er vigtigt for videnproduktion.
  • Niveau 2 Refleksion knyttet til gennemførelsen af handlinger i undervisningsprogrammet. Den refleksion udøves i selve handlingen. Hvordan påvirker refleksionen den videre handling. Nogle gange foregår handlingerne ubevidst og intuitivt.
  • Niveau 3 Refleksion knyttet til bedømmelse af virkningen af undervisning. Det er refleksion efter en handling. Her bruges tid på at vurdere, hvad der er sket i handlingen. Refleksionen kan bidrage til at forstå situationen bedre. Refleksion kan udvikle læring i forhold til næste gennemførelse.
  • Niveau 4 Refleksion knyttet til egen tankevirksomhed. Ved at reflektere over egen tankevirksomhed bliver det muligt at have en undersøgende tilgang til sin egen refleksion. Hvorfra ved vi, det vi tænkte. Hvad er det, der gjorde, at vi tænkte sådan. Her stilles spørgsmål til sin egen viden. Her kommer sin ikke - viden til syne. Det er en krævende aktivitet.
  • Niveau 5 Refleksion knyttet til udvikling af egen praksis. Fokus er noget vi ikke ved. Her udforskes praksis ved at tænke med teoriperspektiver. Det er området for refleksiv forskning. I den proces har skolen og uddannelserne brug for hinanden for at udvide referencerammerne. Refleksiv forskning skal udfordre både praksis og uddannelse. Refleksiv forskning er elementært, hvis medarbejderne i uddannelse og praksis skal have en professionel karriere.

Systematisk videnproduktion kan forstås som en proces, hvor resultaterne er skabt af refleksion på fem niveauer. Videnproduktion kan være forankret i forskellige former for refleksion. Nogle former for videnproduktion foregår ved planlægning. Andre knyttet til egen tankevirksomhed. Andre igen når man handler. Videnproduktion er en kultur med at stille spørgsmål til etablerede forståelser og teorier, der dukker op i løbet af refleksion på fem niveauer. Det kræver samarbejde mellem skolen, uddannelsen og forskningen, hvis det skal lykkedes.

Artikel af docent ph.d. Preben Olund Kirkegaard.

Artikler

Læs hele artikelserien af Preben Olund Kirkegaard. Artiklerne er bragt i Nordjyske.

Preben Olund Kirkegaard
Docent

Tlf.: 72 69 04 16
pok@ucn.dk

Ansvarlig forskningspraksis på UCN 

Se videointerviews om forskning i Refleksiv praksislæring

Se UCNs docenters forelæsninger

KONTAKT FORSKNING OG UDVIKLING

Forskningspublikationer i øjenhøjde!

Har du brug for evaluering?

Kontakt CEPRA

Nyhedsbrev om forskning og udvikling 

Læs om Natonalt videncenter for læsning, som UCN samarbejder med.