Svage læsekompetencer – et samfundsmæssigt problem

Der er ca. 750.000 mennesker over 15 år, der har så svage læsekompetencer, at de har svært ved at kunne deltage i samfundet. Udenlandske undersøgelser peger på at mellem 5 – 9 % af en befolkning er ordblinde.

Tallet afhænger af, hvilke definitioner der anvendes for ordblindhed. Der sidder med andre ord 2 til 3 elever i en almindelig klasse, der er ordblinde. Det er elever, der ofte kan udvikle vanskeligheder på andre områder fx koncentrationsvanskeligheder og lavt selvværd.

Svage læsekompetencer giver eleverne skolenederlag og forventninger om lave skolepræstationer. Selvom nederlagene er knyttet direkte til de konkrete områder som læsning og skrivning generaliseres forventningerne om lave præstationer til alle andre områder. Elever med en nederlagsfølelse har desuden en tendens til at opgive de udfordringer de får. Elever med lærevanskeligheder i forhold til læsning og skrivning får sjældnere positive tilbagemeldinger end andre elever. I værste fald kan eleverne med læse – og skrivevanskeligheder udvikle angst for præstation og forskellige former for adfærdsvanskeligheder.

Det faglige ord for ordblindhed er dysleksi. Dysleksi er en særlig form for læse- og skrivevanskeligheder. Ordet dysleksi stammer fra DYS og LEKSIA der betyder vanskeligheder med ord. Der er forskel på generelle læse- og skrivevanskeligheder og specifikke læse- og skrivevanskeligheder. Det sidstnævnte er ordblindhed, der kan forekomme i mange varianter og grader.

Hvad ved vi i dag om dysleksi? Forskningsfeltet er omfattende. Årsagen til ordblindhed er problemer med at forstå, hvordan lydene i sproget er organiseret. Det betyder at børn må lære at bogstaverne repræsenterer nogle lyde. Fx at bogstavet S er en hvislende lyd. Det er det man vil omtale som en fonologisk (sproglyds) kompetence. Børnene skal kunne dette, hvis de skal kunne kode skrifttegn til lyde for herefter at sætte disse sammen til et ord eller en lydpakke. Ordblindhed er udfordringer med at afkode disse lyde. Det kan give læseproblemer. Dårlig læseforståelse giver eleverne vanskeligheder med at læse ord hurtigt og korrekt. Dårlig læseforståelse forårsaget af afkodningsvanskeligheder påvirker elevernes læselyst, der igen påvirker ordforrådet. Det bider sig selv i halen da et lavt ordforråd også har indvirkning på læseforståelsen. Der er gennemgående symptomer, der karakteriserer elever med ordblindhed:

  1. Eleverne har ikke en automatisering af ordkodning. Afkodning af ord tager ofte lang tid. Det giver dårlig rytme i læsningen.
  2. Læsetempoet er lavt. Eleverne læser få ord korrekt pr. minut. Dette fortsætter frem til voksenalderen.
  3. Eleverne er dårlige til stavning. Dette vil fortsætte selv om eleverne i kraft af skolen kompenserer for læsevanskelighederne.
  4. Læsevanskelighederne fortsætter over flere år.
  5. Forskellen mellem færdighederne i at kunne lytte til ords udtale og læseforståelsen er tydelig.
  6. Læsevanskelighederne er arvelige. Dysleksien går igen i familien. Hvis et barn har dysleksi, er der 50% chance for at søskende også har det, og 30-50% chance for at en af forældrene har det.

Det er vigtigt, at et barn med læsevanskeligheder får tidlig hjælp. En af de ting vi ved er, at supplerende støtte i form af undervisning på et lille hold virker. Lærerne er mere effektive end ufaglærte vejledere. Fokus på sproglydsarbejde forbedrer undervisningen for dyslektikere. Det er vigtigt, at arbejdet fortsættes videre på klassen efter eleven har modtaget støtte på et lille hold.

Et overbevisende forskningsstudie viser at der bør arbejdes med at læse tekster, hvor eleverne får repeteret ord, at eleverne får direkte instruktion i bogstavlydene i ordene og at de får hjælp til at identificere og stave ord igennem sammen med læreren. Endelig skal der være et større samspil mellem forståelse og afkodning af ord.

Aalborg kommune har vedtaget en ny kommunal indsats i forhold til tidligt at identificere elever med ordblindhed, så der kan laves en forebyggende indsats for det enkelte barn. Siden 1-8-2017 er der indført en handleplan til elever der testes ordblinde. Indsatsen skal afhjælpe de enkelte elevers vanskeligheder. Jo tidligere eleverne får hjælp, desto større er sandsynligheden for at problemer som læse- og skrivevanskeligheder forhindres 

 

Kontakt

Preben Olund Kirkegaard
Docent

Tlf.: 72 69 04 16
pok@ucn.dk