Blended Learning

Under samme overskrift er programmet involveret i 3 forskellige projekter:

 1. ASSIST – Assisteret Fjernundervisning i Folkeskolen
  I det ene projekt indgår vi som en del af et større landsdækkende projekt under AU og CUDIM. Projektet retter sig mod anvendelse af assisteret fjernundervisning på folkeskoler i yderområderne. Grundlaget for projektet er, at de involverede lærere på skoler i yderområderne skal gentænke undervisningen didaktisk under indtryk af, hvordan digitale medier kan understøtte assisteret fjernundervisning. Formålet er, at understøtte at undervisernes kompetencedækning på de enkelte skoler er så bred som muligt; at styrke elevers samarbejde og relationer til klassekammerater mellem en satellitskole og en moderskole; at etablere relationer mellem skole/elever og det omgivende samfund og at  styrke primært elevernes digitale kompetencer, 21st century skills, sekundært deres innovative og entrepreneurielle kompetencer.

  Camilla Finsterbach Kaup fra Pædagoguddannelsen deltager fra UCN. Projektet kører frem til maj 2018.
   
 2. Udvikling af læringsdesigns til blended learning
  Projektet undersøger og udvikler læringsdesigns, der kombinerer det ’bedste’ fra tilstedeværelsesundervisning’ med det ’bedste’ fra e-læring.
  Formålet med projektet er at udvikle læringsdesigns, som kan inspirere andre uddannelser i UCN og vise måder at udnytte digitale teknologier, digitale netværk og digitale samarbejdsformer til at få mere ud af undervisningen på UCNs uddannelser.

  Udviklingen foregår i tæt dialog mellem de enkelte uddannelser, de relaterede fagområder og pædagogiske it-konsulenter, så de fagområder der gentænkes i en mere digital form er egnede til det og så de studerede vil kunne se tiltagene som en forbedring af deres betingelser for læring.
  De læringsdesigns der udvikles bygger på kendte og afprøvede teknologer, som understøtter de ønskede interaktionsformer. Ligeledes bygger læringsdesignsene på teknologier og interaktionsformer, som de studerende kender i forvejen.

  Projektets motto er: ’så lidt som muligt – så meget som muligt’. Vi vil altså helst ikke introducere en masse nye teknologier, men hellere bruge få velvalgte teknologier gennemgående i uddannelsernes læringsdesigns. Herved håber vi, at den potentielt fremmedgørende følelses af at skulle lære og underviser i et delvist medieret og digitaliseret univers ikke kommer til at overskygge de store muligheder for at udvikler endnu bedre betingelser for læring.

  Projektleder Trine Kamp Schubert
  Følgeforskning Thomas Kjærgaard
  Pædagogiske it-konsulenter Søren Mikael Kristensen og Merethe Hollen
   
 3. Dybde læring i et teknologisk og refleksivt perspektiv 
  I det tredje projekt undersøges hvordan et øget fokus på digitalt understøttet undervisning på specialiseringen skole- og fritid, kan støtte og fastholde de studerendes viden, så denne kan transformeres til andre relevante kontekster, og ligeledes give de studerende kompetencer der modsvarer samtiden- og fremtidens krav til teknologiforståelse. De studerende deltager i et kompetenceforløb og følges i praktikperioden i forhold til fastholdelse af refleksion og videnstransformation.

  Mary Anne Kristiansen og Camilla Finsterbach Kaup fra Pædagoguddannelsen står for projektet, der løber i 2018.