Blended Learning

Under samme overskrift er programmet involveret i 3 forskellige projekter.

 1. I det ene projekt indgår vi som en del af et større landsdækkende projekt under AU og CUDIM. Projektet retter sig mod anvendelse af assisteret fjernundervisning på folkeskoler i yderområderne. Grundlaget for projektet er, at de involverede lærere på skoler i yderområderne skal gentænke undervisningen didaktisk under indtryk af, hvordan digitale medier kan understøtte assisteret fjernundervisning. Formålet er, at understøtte at undervisernes kompetencedækning på de enkelte skoler er så bred som muligt; at styrke elevers samarbejde og relationer til klassekammerater mellem en satellitskole og en moderskole; at etablere relationer mellem skole/elever og det omgivende samfund og at  styrke primært elevernes digitale kompetencer, 21st century skills, sekundært deres innovative og entrepreneurielle kompetencer.

  Camilla Finsterbach Kaup fra Pædagoguddannelsen deltager fra UCN. Projektet kører frem til maj 2018.
   
 2. Det andet projekt omhandler den institutionelle del, hvor vi deltager i sparring og vejledning omkring samarbejde i og tilrettelæggelse af blended learning på pædagoguddannelsen i Thisted, Hjørring og Aalborg. Uddannelsen er udfordret af få studerende i Thisted, hvorfor der arbejdes med at supplere den analoge undervisning med online læring, og hensigten er stadig at skabe mulighed for god undervisning, der tilgodeser både kvalitet, økonomi, læreplaner og studerende.

  Henning Holt og Ebbe Agerbæk fra Pædagoguddannelsen deltager fra UCN.
   
 3. I det tredje projekt undersøges hvordan et øget fokus på digitalt understøttet undervisning på specialiseringen skole- og fritid, kan støtte og fastholde de studerendes viden, så denne kan transformeres til andre relevante kontekster, og ligeledes give de studerende kompetencer der modsvarer samtiden- og fremtidens krav til teknologiforståelse. De studerende deltager i et kompetenceforløb og følges i praktikperioden i forhold til fastholdelse af refleksion og videnstransformation.

  Camilla Finsterbach Kaup fra Pædagoguddannelsen står for projektet, der løber i 2017. Der udarbejdes en samlet rapport fra de enkelte UC’ere til Undervisningsministeriet. 
Hvem deltager i projektet?

Camilla Finsterbach Kaup
Pædagoguddannelsen
Tlf.: 72690724
cmf@ucn.dk

Henning Holt
Pædagoguddannelsen
Tlf.: 72690525
hhc@ucn.dk

Ebbe Agerbæk
Pædagoguddannelsen
Tlf.: 72690729
eba@ucn.dk

Susanne Dau, Docent
Professionsudvikling og uddannelsesforskning
Tlf.: 72691246
sud@ucn.dk

Et online tidsskrift til formidling af forskning og udvikling.

Ansvarlig forskningspraksis på UCN 

Se videointerviews om forskning i Refleksiv praksislæring

Se UCNs docenters forelæsninger

KONTAKT FORSKNING OG UDVIKLING

Forskningspublikationer i øjenhøjde!

Har du brug for evaluering?

Kontakt CEPRA

Nyhedsbrev om forskning og udvikling 

Læs om Natonalt videncenter for læsning, som UCN samarbejder med.