Undersøgelse af undervisning under COVID-19 nedlukning

I foråret 2020 lukkede landets videregående uddannelsesinstitutioner ned for undervisning med fysisk tilstedeværelse som følge af corona-pandemien. I maj 2020 bevilligede Uddannelses- og Forskningsministeriet midler til at samle op på erfaringer med onlineundervisning på videregående uddannelser under COVID-19. Målet var at opsamle fælles erfaringer, som kan bruges til at udvikle institutionernes arbejde med onlineundervisning. Undersøgelsens rapport er nu offentliggjort.

I rapporten præsenteres resultaterne af vores undersøgelse af onlineundervisning under den første periode med nedlukning af de videregående uddannelsesinstitutioner som følge af COVID-19 pandemien i foråret 2020. Bag undersøgelsen står et konsortium bestående af 10 videregående uddannelsesinstitutioner, der tilsammen giver den nok største bredde i en dansk COVID 19-relateret undersøgelse og erfaringsindsamling indtil videre: Aalborg Universitet (AAU), Aarhus Universitet (AU), professionshøjskolen Absalon (PHA), Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX), Roskilde Universitet (RUC), Syddansk Universitet (SDU), UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole (UCL), UC SYD, Professionshøjskolen UCN (UCN) og VIA University College (VIA).

Gennem undersøgelsen indsamles bred og solid viden om perioden med onlineundervisning på tværs af institutionerne. Målet med undersøgelsen er at opfange erfaringer og bedst muligt beskrive de praksisser med digitalt understøttet undervisning og læring, der etablerer sig i perioden. Intentionen er, at der gennem de tilvejebragte data og analyser heraf kan tegnes et billede af hvordan undervisere og studerende har oplevet nedlukningen og den undervisningsaktivitet der har karakteriseret perioden. Fokus i undersøgelsen er at kortlægge hvilke undervisningsaktiviteter der har præget forårets undervisning; hvordan disse er blevet oplevet af undervisere og studerende; hvordan undervisere og studerende vurderer deres kompetencer ift. onlineundervisning; og hvordan perioden med nedlukning i foråret vurderes at have påvirket hhv. de studerendes læringsudbytte og undervisernes glæde ved at undervise. Endelig undersøges også undervisere og studerendes holdninger til onlineaktiviteter i fremtidig undervisning.

Undersøgelsen består af fire dele:

  • Spørgeskemaundersøgelse blandt 85.000 studerende fordelt på de ni deltagende institutioner (24 procent har svaret)
  • Spørgeskemaundersøgelse blandt 6.000 undervisere fordelt på de samme ni institutioner (49 procent har svaret)
  • Interviewundersøgelse med strategisk udvalgte deltagere fra de to spørgeskemaundersøgelser
  • Kortlægning af institutionernes systemlandskaber og organisatoriske ressourcer ift. omlægning til onlineundervisning

Hovedkonklusioner fra undersøgelsen er, at nødundervisningen er lykkedes, men har haft konsekvenser. Data viser, at onlineformatet har udfordret kendte måder at deltage i undervisningen på, og dermed lagt op til at alle skulle tilpasse sig de ændrede rammer. Endelig peger undersøgelsen på, at der er behov for etablering af stærke organisatoriske rammer omkring onlineundervisningen i drift.

Læs mere om undersøgelsen

For yderligere information

Projektleder for undersøgelsen:
Marianne Georgsen, docent, Professionshøjskolen UCN
Telefon 7269 0616