Fælles beslutningstagen

Forskningsprogrammet er involveret i ansøgning af funds midler til ”Fælles beslutningstagen”, der er et projekt, som på baggrund af tidligere forskningsaktiviteter adresserer en central udfordring inden for professionsudvikling.

Denne udfordring består i at give svar på, hvordan patienter kan involveres i de fælles beslutninger, som vedrører den enkeltes sundhed. Der er i projektet specifikt fokus på svangre omsorgen samt jordmødres, sundhedssygeplejerskers og lægers kommunikation med nybagte mødre i relation til amning. Projektansøgninger foregår i samarbejde med Hobro sygehus.

Der fremsendes ansøgning om ekstern funding primo 2017.

Hvem deltager i projektet?

Forskningsansvarlig

Annegrethe Nielsen, ph.d. og lektor
Tlf.: 72690976
ann@ucn.dk

Forskningsprogrammet understøtter fondsansøgningen i samarbejde med fundraisere fra UCN Forskning og udvikling og bidrager med forskningsressourcer og timer såfremt ansøgningerne går igennem.

Susanne Dau, Docent og programleder
Tlf.: 72691246
sud@ucn.dk

Et online tidsskrift til formidling af forskning og udvikling.

Ansvarlig forskningspraksis på UCN 

Se videointerviews om forskning i Refleksiv praksislæring

Se UCNs docenters forelæsninger

KONTAKT FORSKNING OG UDVIKLING

Forskningspublikationer i øjenhøjde!

Har du brug for evaluering?

Kontakt CEPRA

Nyhedsbrev om forskning og udvikling 

Læs om Natonalt videncenter for læsning, som UCN samarbejder med.