Formative music

Projektet vedrører forskning i formativ musik og professionelles arbejde hermed. Der arbejdes med en kultur-historisk og Vygotsky-inspireret tilgang.

Projektet involverer internationalt samarbejde og deltagelse i forskningsnetværket the Nordic Network of Research in Music, Culture, and Health (MUCH).

Projektet er supporteret økonomisk af pædagoguddannelsen og fagligt af forskningsprogrammet med opstart 2017.

Hvem deltager i projektet?

Mats Uddholm, ph.d. og lektor
Projektleder
Pædagoguddannelsen
Tlf.: 72690483
amu@ucn.dk

Susanne Dau, Docent og programleder
Tlf.: 72691246
sud@ucn.dk