Forskning i overgange fra grundskole til erhvervsskole i Nordjylland

Målet med projektet er, at udvikle viden og praksisnær forskning om, hvilke værktøjer der er i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelser herunder til arbejdsmarkedet er virksomme og fastholdende.

Disse værktøjer kunne være vejledning, brobygning, mentorforløb, introduktionsforløb, praktik og tættere samarbejdsformer mellem institutionerne.  (Slottved, M. M.fl. 2016). Der er gennemført et omfattende litteraturstudie, der peger på, hvilke overgangsforløb der kan styrke overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelserne (ibid, 2016). Disse studier viser, at modeller for en styrket udskoling i en dansk kontekst er relativt begrænset. Endelig er der et behov for studier, som retter fokus på danske skolers og ungdomsuddannelsers praksis i forhold til fagligt og /eller socialt udfordrede elever i udskolingen.

Det beskrevne udviklingsprojekt involverer aktører fra regionale grundskoler og erhvervsskoler, hhv. lærere og pædagogiske ledere. Gennem etablering af en projektorganisering, herunder projektgrupper på tværs af uddannelsesinstitutionerne skal projektet gennemføres over en 2-årig periode, hvor en række projektfaser definerer indhold og mål for udviklingsarbejdet.

Programmets docent Preben Olund Kirkegaard er inviteret til at initiere forskning i overgange fra overbygning i grundskolen til erhvervsskoleområdet i den Nordjyske region.

Der er gennemført en række møder med henblik på at kortlægge rammer og muligheder i 2017, og dette arbejde fortsættes i 2018. 

Hvem deltager i projektet?

Preben Olund Kirkegaard, Docent
Tlf.: 72 69 04 16
pok@ucn.dk