Forskning om kvalitet i læringen ud fra studieaktivitetsmodellen

Projektet vil afprøve professionshøjskolernes studieaktivitetsmodel i en erhvervsskole-kontekst.

SOSU Nord vil således arbejde med læringsforholdet mellem underviser og elev i forhold til studieaktivitetsmodellens 4 felter:

  • Intervention (Instructional clarity)
  • Deltagelse og involvering (Cognitive activation)
  • Selviagttagelse. (Discourse features)
  • Læringsudbytte (Supportive climate)

Docent Preben Olund Kirkegaard indgår i initiering af arbejdet med at rejse midler til et projekt om kvalitet i læringen ud fra studieaktivitetsmodellen.

Der gennemføres en række møder i 2017, med henblik på funding og gennemførsel af tiltag.

Hvem deltager i projektet?

SOSU-Nord, forskningsprogrammet og Act2Learn deltager i samarbejdet.

Preben Olund Kirkegaard, Docent
Tlf.: 72 69 04 16
pok@ucn.dk

 

Et online tidsskrift til formidling af forskning og udvikling.

Ansvarlig forskningspraksis på UCN 

Se videointerviews om forskning i Refleksiv praksislæring

Se UCNs docenters forelæsninger

KONTAKT FORSKNING OG UDVIKLING

Forskningspublikationer i øjenhøjde!

Har du brug for evaluering?

Kontakt CEPRA

Nyhedsbrev om forskning og udvikling 

Læs om Natonalt videncenter for læsning, som UCN samarbejder med.