Forskning på efterskoleområdet - Feedback og monitorering

Der er i 2016 udarbejdet en prototype fra Haarby efterskole på Fyn, som er model for en begyndende tilgang til forståelsesbaserede samtaler, der er en forudsætning for monitorering

I de fleste indsatser inden for monitorering af elevudbytte bliver eleverne anerkendt for at nå et mål. Det er således en vigtig del af indsatsen at sætte faglige målsætninger for den enkelte elev, som kan motivere eleven til at forbedre sit faglige niveau. Det er her lærerne kommer på banen.

Projektet er med andre ord rettet mod afprøvning af Feedback og monitorering. Dette omfatter indsatser med et specifikt fokus på feedback- eller progressionsmonitorering af elevpræstationer og dækker over metoder, hvor elever eller lærere i løbet af indsatsen får tydelig opfølgning på og indblik i elevernes faglige udvikling. Formålet med feedback er at understøtte og tilpasse den enkelte elevs behov bedst muligt.

En vigtig del af feedback og monitorering ligger i at sætte faglige målsætninger for den enkelte elev. Målsætningerne skal være med til at motivere den enkelte elev til at forbedre sit faglige niveau. Endvidere bliver eleverne i de fleste interventioner belønnet for at nå deres målsætninger, eksempelvis ved at rykke et niveau op eller modtage ”improvement points”. Enten kan det være, at eleverne får mere information om deres egne præstationer, eller at lærerne får mere information om elevernes præstationer.

Der er fem nøglestrategier i projektets implementering:

  1. At klarificere, dele og forstå læringshensigter og succeskriterier
  2. At iscenesætte effektive klasserumsdiskussioner, aktiviteter og læringsopgaver, der frembringer vidnesbyrd om læring
  3. At give feedback, der fører læringen fremad
  4. At aktivere de lærende som undervisningsressourcer for hinanden
  5. At aktivere de lærende som ejere af deres egen læring

Det kvalificerede projekt videreføres på Hørby efterskole i 2017.

Hvem deltager i projektet?

Projektansvarlig

Jette Agerbo Maksten, Adjunkt
UCN act2learn
Tlf.: 72 69 17 12
jeam@ucnact2learn.dk

Projektdeltagere

Preben Olund Kirkegaard, Docent
Tlf.: 72 69 04 16
pok@ucn.dk

Dorthe Geisnæs, Programkonsulent
UCN act2learn PÆDAGOGIK 
72690429
DGE@ucnact2learn.dk

Et online tidsskrift til formidling af forskning og udvikling.

Ansvarlig forskningspraksis på UCN 

Se videointerviews om forskning i Refleksiv praksislæring

Se UCNs docenters forelæsninger

KONTAKT FORSKNING OG UDVIKLING

Forskningspublikationer i øjenhøjde!

Har du brug for evaluering?

Kontakt CEPRA

Nyhedsbrev om forskning og udvikling 

Læs om Natonalt videncenter for læsning, som UCN samarbejder med.