Forskning på efterskoleområdet - Feedback og monitorering

I 2016 blev der udarbejdet en prototype fra Haarby efterskole på Fyn, som model for en begyndende tilgang til forståelsesbaserede samtaler, der er en forudsætning for monitorering

I de fleste indsatser inden for monitorering af elevudbytte bliver eleverne anerkendt for at nå et mål. Det har således været en vigtig del af indsatsen at sætte faglige målsætninger for den enkelte elev, som kunne motivere eleven til at forbedre sit faglige niveau, - og det er her lærerne kommer på banen.

Projektet har med andre ord været rettet mod afprøvning af feedback og monitorering. Dette omfatter indsatser med et specifikt fokus på feedback- eller progressionsmonitorering af elevpræstationer og dækker over metoder, hvor elever eller lærere i løbet af indsatsen har fået tydelig opfølgning på og indblik i elevernes faglige udvikling. Formålet med feedback er at understøtte og tilpasse den enkelte elevs behov bedst muligt.

Der har været fem nøglestrategier i projektets implementering:

  1. At klarificere, dele og forstå læringshensigter og succeskriterier
  2. At iscenesætte effektive klasserumsdiskussioner, aktiviteter og læringsopgaver, der frembringer vidnesbyrd om læring
  3. At give feedback, der fører læringen fremad
  4. At aktivere de lærende som undervisningsressourcer for hinanden
  5. At aktivere de lærende som ejere af deres egen læring

Det kvalificerede projekt er via oplæg og møder formidlet til personalet på Hørby efterskole i 2017.

I april 2018 fremlægges centrale pointer fra projektet på efterskolernes regionale konference.

Der arbejdes på en udgivelse ved Dafolo om formativ feedback og demokratisk dannelse. 

Hvem deltager i projektet?

Projektansvarlig

Jette Agerbo Maksten, Adjunkt
UCN act2learn
Tlf.: 72 69 17 12
jeam@ucnact2learn.dk

Projektdeltagere

Preben Olund Kirkegaard, Docent
Tlf.: 72 69 04 16
pok@ucn.dk

Dorthe Geisnæs, Programkonsulent
UCN act2learn PÆDAGOGIK 
72690429
DGE@ucnact2learn.dk