Lavt præsterende drenge

Dette projekt skal medvirke til at danne baggrund for et større projekt om lavt præsterende drenge i Nordjylland

Der er tale om 2 indsatser under samme overskift:

Aktionslæringsprojekt på skoler i Aalborg

I såvel 2014 og 2015 viste kvalitetsrapporterne for Aalborg Kommune, at der er stor forskel på drenge og pigers præstationer, især når det gælder danskfaget. Drengene som samlet gruppe præsterer betydeligt lavere end pigerne som gruppe.

Når det gælder forklaringer på, at en stor gruppe af drenge præsterer dårligt, viser nyere klasserumsforskning, at drengenes forståelse af sig selv som køn, og hvad der opfattes som populær ’maskulinitet’, kan have stor betydning for drengenes opfattelse af skolen, for deres læringsadfærd og i sidste ende for deres præstationer i skolen. Med andre ord: populær maskulinitet er ofte i karambolage med skolens læringsdagsorden (Frederiksen, 2015, Öhrn, 2014, Nielsen, 2015).

Resultaterne for Aalborg Kommune har for nylig affødt en særligt indsats, bestående af temaeftermiddage og læringslaboratorium, rettet mod at imødegå de udfordringer, som mange drenge altså har, når det gælder danskfaget med henblik på at styrke deres præstationer i faget.

Aalborg kommune ønsker i forbindelse med initiativet at gøre brug af den viden, der er tilvejebragt/afdækket bl.a. i projektlederens ph.d. afhandling, når det gælder forståelser af sandsynlige årsager til, at en stor gruppe drenge præsterer lavere (jf. ovenfor). Afhandlingen sætter særligt fokus på betydningen af dynamikker i klassens uformelle fællesskaber, og her især netop betydningen af de narrativer, der er omkring populær maskulinitet for læringsadfærd og opfattelsen af skolens dagsorden.

Projektet er et aktionsforskningsforløb, der har særligt fokus på (betydningen) af de uformelle fællesskaber og dynamikker heri (for læringsadfærd og præstationsmotiver hos lavtpræsterende drenge) - og som har til formål at udvikle og afprøve pædagogiske indsatser, der i sidste ende kan styrke drengenes præstationsmotivation.

Projektet er etableret i samarbejde med Aalborg Kommune, UCN’s Læreruddannelse og Professionsudvikling og uddannelsesforskning.

Funding

I samarbejde med det Nationale Center for Skoleforskning v. professor Lars Qvortrup og AU, v. professor Jens Rasmussen og lektor Christian C. Kjeldsen arbejdes der på en større ansøgning i forhold til en specifik indsats omkring de lavt præsterende drenge i Nordjylland. Ansøgningen forventes afsendt i starten af 2018. 

Hvem deltager i projektet?

Aktionslæringsprojektet er initieret af: 

Pia Susanne Frederiksen, Ph.d. og lektor
Projektleder
Læreruddannelsen i Aalborg
Tlf.: 72690596
psf@ucn.dk

Samarbejdet med AU ledes af: 

Susanne Dau, Docent og programleder
Tlf.: 72691246
sud@ucn.dk

Preben Olund Kirkegaard, Docent
Tlf.: 72 69 04 16
pok@ucn.dk