Lavt præsterende drenge

Dette projekt skal medvirke til at danne baggrund for et større projekt om lavt præsterende drenge i Nordjylland

Resultaterne for Aalborg Kommune omkring lavt præsterende drenge har affødt en særligt indsats rettet mod at imødegå de udfordringer, som mange drenge har, når det gælder danskfaget med henblik på at styrke deres præstationer i faget.

Projektet udføres i samarbejde mellem AU og det Nationale Center for Skoleforskning, de nordjyske kommuner, læreruddannelsen og Act2Learn samt forskningsprogrammet.

Hvem deltager i projektet?

Projektets præprojekt er initieret af Pia S. Frederiksen, som er projektleder på et præprojekt med en aktionsforskningstilgang.

Pia Susanne Frederiksen, Ph.d. og lektor
Projektleder
Læreruddannelsen i Aalborg
Tlf.: 72690596
psf@ucn.dk

Susanne Dau, Docent og programleder
Tlf.: 72691246
sud@ucn.dk

Preben Olund Kirkegaard, Docent
Tlf.: 72 69 04 16
pok@ucn.dk

Programmets docenter og programleder er ansvarlige for de samlede større satsninger og fundingarbejde i samarbejde med AU v. professor Lars Qvortrup, professor Jens Rasmussen og lektor Christian C. Kjeldsen i 2017.  

 

Et online tidsskrift til formidling af forskning og udvikling.

Ansvarlig forskningspraksis på UCN 

Se videointerviews om forskning i Refleksiv praksislæring

Se UCNs docenters forelæsninger

KONTAKT FORSKNING OG UDVIKLING

Forskningspublikationer i øjenhøjde!

Har du brug for evaluering?

Kontakt CEPRA

Nyhedsbrev om forskning og udvikling 

Læs om Natonalt videncenter for læsning, som UCN samarbejder med.