Neuro-feedback

Projektet er baseret på eeg-målinger af hjernens aktivitet i en almindelig undervisningssituation, som man måler ved at hjælp af et simpelt eeg headset.

Teknikken er kendt fra kognitiv træning eller behandling af ADHD, hvor der en film, lyd eller spil, der fungerer som belønning, når de ønskede hjernebølger aktiveres.

På baggrund af den forskning der findes om effekterne af neuro-feedback nationalt og internationalt, er hensigten med projektet, at sætte fokus på, at kvalificere arbejdet med de studerendes opmærksomhed og koncentration i undervisningen på baggrund af analyser af indsamlet kvalitativ og kvalitativ data og feedback til adjunkter og klasser.

Dette projekt sætter fokus på to perspektiver i forhold til arbejdet med neuro-feedback:

 1. De studerendes opmærksomhed på koncentration, motivation og læring
 2. Adjunkternes opmærksomhed på didaktiske valgs indflydelse på refleksiv praksislæring.

Det empiriske arbejde er blandt andet baseret på fokusinterview og EEG målinger.

Projektet har dermed flere hensigter.

 • Der undersøges, hvilke didaktiske og pædagogiske tiltag, der kan kvalificere underviseres arbejde med at facilitere optimale rammer for læring. Dette gøres ved at give studerende-feedback på baggrund af EEG-målinger i undervisningen. For at optimere læringsudbyttet vil der i projektperioden primært sigtes på at det er adjunkter, der deltager for at sætte fokus på adjunkternes didaktiske og pædagogiske overvejelser samt forskning i forbindelse med lektorkvalificering. Det vil give supplerende værktøjer til arbejdet med kvalificering af didaktiske overvejelser på baggrund af elev-feedback.
   
 • Gennem brug af neuro-feedbackmålinger på klasseniveau, oplæg for de studerende, er målet at motivere de studerende til også selv, at tage ansvar for deres koncentration og opmærksomhed, dvs. at de også selv tager ansvar for deres læring. Dette kan også få en positiv indflydelse i forhold til de svage og udsatte elever, hvor målet bl.a. er fastholdelse i et studieforløb.
   
 • Gennem projektet vil der dannes både et vidensgrundlag og systemmæssige prototyper til produkt eller koncept, som kan leveres af Act2Learn både internt i UCN og eksternt til kunder. Det kan enten være som del af eksisterende koncepter eller som et mere selvstændigt produkt.
   
 • Projektets resultater vil også give mulighed for målrettede eksperimenter og forskning i hvordan bestemte didaktiske tiltag virker. 
Hvem deltager i projektet?

Torben Larsen, Adjunkt
Projektleder
IT-uddannelserne
Tlf.: 72691571
tola@ucn.dk

Anni Mortensen, Ph.d. og lektor
Pædagoguddannelsen i Hjørring
Tlf.: 72690538
anm@ucn.dk

Ulla Lunde Ringtved, Ph.d.-studerende og lektor
Byggeriuddannelserne
Tlf.: 72691533
ulr@ucn.dk

Lars Landberg Toftegaard, Adjunkt
IT-uddannelserne
Tlf.: 72691640
 lrl@ucn.dk

Kenneth Lykke, adjunkt
Byggeriuddannelserne
Tlf: 72691608
kha@ucn.dk

Henriette Hassing, Adjunkt
Byggeriuddannelserne
Tlf: 72691520
Hnh@ucn.dk

Lene Marie Wittendorff Schack, Adjunkt
Pædagoguddannelsen i Hjørring
Tlf.: 72690693
lsc@ucn.dk

Susanne Dau, Docent og programleder
Tlf.: 72691246
sud@ucn.dk