Neuro-feedback

Projektet er baseret på EEG-træning, der tager udgangspunkt i hjernens aktivitet, som man måler ved at sætte elektroder på elevens hoved, mens eleven ser en film eller spiller et spil på computer

Hvis eleven mister koncentrationen, bliver filmen utydelig eller lyden i spillet lavere. Det får hjernen til at skærpe koncentrationen, så billede og lyd vender tilbage.

På baggrund af den forskning der findes om effekterne af neuro-feedback nationalt og internationalt, er hensigten med projektet, at sætte fokus på, at kvalificere arbejdet med de studerendes opmærksomhed og koncentration i undervisningen på baggrund af komparative analyser af indsamlet kvalitativ og kvalitativ data.

Dette projekt sætter fokus på to perspektiver i forhold til arbejdet med neuro-feedback:

  1. De studerendes opmærksomhed på koncentration, motivation og læring
  2. Adjunkternes opmærksomhed på didaktiske valgs indflydelse på refleksiv praksislæring.

Det empiriske arbejde er blandt andet baseret på forskningsinterview og EEG målinger.

Projektet har dermed flere hensigter.

  • Der undersøges, hvilke didaktiske og pædagogiske tiltag, der kan kvalificere underviseres arbejde med at facilitere optimale rammer for læring. Dette gøres ved studerende-feedback på baggrund af EEG-målinger i undervisningen. For at optimere læringsudbyttet vil der i projektperioden primært sigtes på at det er adjunkter, der deltager for at sætte fokus på adjunkternes didaktiske og pædagogiske overvejelser samt forskning i forbindelse med lektorkvalificering. Det vil give supplerende værktøjer til arbejdet med kvalificering af didaktiske overvejelser på baggrund af elev-feedback.
     
  • Gennem brug af neuro-feedbackmålinger på klasseniveau, oplæg for de studerende og kognitiv træning med EEG udstyr og f.eks. brug af Lumosity, er målet at motivere de studerende til også selv, at tage ansvar for deres koncentration og opmærksomhed, dvs. at de også selv tager ansvar for deres læring. Dette kan også få indflydelse i forhold til de svage og udsatte elever, hvor målet bl.a. er fastholdelse i et studieforløb.
     
  • Gennem projektet vil der dannes både et videngrundlag og systemmæssige prototyper til produkt eller koncept, som kan leveres af Act2Learn både internt i UCN og eksternt til kunder. Det kan enten være som del af eksisterende koncepter eller som et mere selvstændigt produkt.
Hvem deltager i projektet?

Torben Larsen, Adjunkt
Projektleder
IT-uddannelserne
Tlf.: 72691571
tola@ucn.dk

Anni Mortensen, Ph.d. og lektor
Pædagoguddannelsen i Hjørring
Tlf.: 72690538
anm@ucn.dk

Ulla Lunde Ringtved, Ph.d.-studerende og lektor
Byggeriuddannelserne
Tlf.: 72691533
ulr@ucn.dk

Malthe K. Stougaard, Adjunkt
IT-uddannelserne
Tlf.: 72691635
mst@ucn.dk

Lene Marie Wittendorff Schack, Adjunkt
Pædagoguddannelsen i Hjørring
Tlf.: 72690693
lsc@ucn.dk

Susanne Dau, Docent og programleder
Tlf.: 72691246
sud@ucn.dk

Der inddrages desuden studerende i projektet med henblik på udvikling af IT-værktøjer.

Et online tidsskrift til formidling af forskning og udvikling.

Ansvarlig forskningspraksis på UCN 

Se videointerviews om forskning i Refleksiv praksislæring

Se UCNs docenters forelæsninger

KONTAKT FORSKNING OG UDVIKLING

Forskningspublikationer i øjenhøjde!

Har du brug for evaluering?

Kontakt CEPRA

Nyhedsbrev om forskning og udvikling 

Læs om Natonalt videncenter for læsning, som UCN samarbejder med.