Next step

- Professionstværfaglige fællesskaber i et Innovativt og entreprenant Væksthus

Projektet handler om at målrette undervisningen inden for innovation og entreprenørskab mod de studerendes egne virksomhedsinitiativer.

Målet er gennem sparring, mentorordning, networking og erfaringsudveksling, at få flere studerende til at arbejde mod en fuldtidsbeskæftigelse som selvstændig efter endt studie, og fremme den generelle entreprenante forståelse. Samtidigt er formålet også, at fremme foretagsomheden i den brede dannelsesmæssige forståelse, hvor de studerende også kan anvende de tillærte kompetencer, som intraprenører i en virksomhed, til socialøkonomisk virksomhed eller i relation til private virksomheder.

NEXT STEP er et praktisk rettet forløb, som sigter mod at sikre succes som entreprenør for den enkelte studerende efter endt studie. På akademiuddannelserne er der diverse forløb, hvor de studerende lærer at udvikle forretningsplaner, være innovative og udvikle koncepter. NEXT STEP skal være det forløb, hvor det for alvor kan testes om produktet/konceptet har mulighederne for at skabe en indtjening, samt om man kan kombinere fagligheder på tværs af professioner for derved at styrke og udvikle koncepter/produkter. Sideløbende fremmes den generelle entreprenante forståelse. De studerende vil igennem forløbet få undervisning og sparring fra entreprenørskabsundervisere fra UCN.

Formålet er:

  • At give den studerende mulighed for, at udvikle viden om at etablere virksomheder og arbejdspladser.
  • At give den enkelte studerende mulighed for, og redskaber til, at arbejde med intraprenørskab og entreprenørskab.
  • At give den studerende mulighed for personlig udvikling som entreprenør.
  • At give den studerende mulighed for styrkelsen af netværksrelationer inden for entreprenørskab

Formålet med projektet er således at udvikle og implementerer nye eksamens-og evaluerings-former der kan evaluere entreprenante kompetencer hos de studerende i professionsuddannelserne. Med etableringen af et innovativt og entreprenant væksthus er målet at fremme netop de entreprenante kompetencer hos de studerende. De evalueringskriterier, der ønskes undersøgt er de beskrevet 4 læringsmål.

Målet er, at uddanne til virkeligheden gennem refleksiv praksislæring, hvor dette projekt vil være et vigtigt skridt på vejen. Ved at bringe de studerende sammen i et entreprenant væksthus er målet, at skabe de rette betingelser for, at de studerende finder sammen på tværs af professioner og herved udnytte forskellige faglige kompetencer til at løfte hinandens forretningsideer.

Forløbet sigter mod at få en større andel af de studerende som er selvstændige eller på kanten til at blive det, til officielt at arbejde mod en fuldtidsbeskæftigelse som selvstændig efter endt studie. Desuden vil forløbet arbejde med udveksling af erfaringer og idéskabelse på tværs af faglige kompetencer samt netværksskabelse på tværs af uddannelser på UCN.

Hvem deltager i projektet?

Camilla Gyldendahl Jensen, Adjunkt
Byggeriuddannelserne 
72691505
capo@ucn.dk

Thomas Fisker Nielsen, Adjunkt
Teknologiuddannelserne
72691615
thfn@ucn.dk

Malene Gørtz Blond, Adjunkt
Teknologiuddannelserne
72691546
mabl@ucn.dk

Niels Jørgen Andreasen, Adjunkt
Energi- og miljøuddannelserne 
72691488
nija@ucn.dk

Jesper Frank Carstens, Adjunkt
Teknologiuddannelserne
72691589
JEF@ucn.dk
 
Torben Engelbreht Jakobsen, Lærer
Finansuddannelserne
72691431
toja@ucn.dk

 

Et online tidsskrift til formidling af forskning og udvikling.

Ansvarlig forskningspraksis på UCN 

Se videointerviews om forskning i Refleksiv praksislæring

Se UCNs docenters forelæsninger

KONTAKT FORSKNING OG UDVIKLING

Forskningspublikationer i øjenhøjde!

Har du brug for evaluering?

Kontakt CEPRA

Nyhedsbrev om forskning og udvikling 

Læs om Natonalt videncenter for læsning, som UCN samarbejder med.