Nye tilgange til skolepædagogers samarbejde om stærke faglige fællesskaber for lavt præsterende drenge i indskolingen

Projektets formål er at undersøge skolepædagogers bidrag til at øge lavt præsterende drenges deltagelse i læring og udvikling i indskolingen.

Projektets hovedtese er, at pædagogprofessionen gennem en helhedsorienteret indsats kan bidrage til at løse den udfordring skolerne står med i forhold til den udsatte gruppe af lavt præsterende drenge. Projektet fokuserer på to hovedområder

  1. Skolepædagogens forberedelse sammen med læreren
  2. Skolepædagogens bidrag til et forbedret forældresamarbejde.

Forskning peger på pædagogfaglig viden samt samarbejde mellem pædagog og lærer som særligt potentiale for at skabe øget læring og trivsel blandt skolens elever. Men der mangler viden om ’hæmmere’ og ’fremmere’ på dette område, og projektet skal derfor undersøge, hvordan skolepædagoger kan bidrage til udvikling af lavt præsterende drenges deltagelse i stærke fællesskaber.

Resultatet af forskningsprojektet vil bl.a. blive formidlet gennem artikler, et praksiskatalog, hvor der bl.a. vil være to skitser til undervisningsforløb samt to landsdækkende konferencer i samarbejde mellem deltagere og forskere.

Forskningsprojektet udføres i et samarbejde mellem UCN, DPU, UC Sjælland og BUPL.

Hvem deltager i projektet?

Dorthe Aabjerg Munk, Adjunkt
72691749
drm@ucnact2learn.dk

Dorthe Geisnæs, Adjunkt
72690429
dge@ucnact2learn.dk

Projektleder

Susanne Dau, Docent
72691246
sud@ucn.dk
 

Et online tidsskrift til formidling af forskning og udvikling.

Ansvarlig forskningspraksis på UCN 

Se videointerviews om forskning i Refleksiv praksislæring

Se UCNs docenters forelæsninger

KONTAKT FORSKNING OG UDVIKLING

Forskningspublikationer i øjenhøjde!

Har du brug for evaluering?

Kontakt CEPRA

Nyhedsbrev om forskning og udvikling 

Læs om Natonalt videncenter for læsning, som UCN samarbejder med.