Professionsdidaktisk udvikling

Projektet er et publikationsprojekt med udgangspunkt i et litteraturstudier.

Formålet er at afdække didaktiske muligheder i studieaktivitetsmodellen i forhold til anvendelse af feedbackkommunikation.

Projektet igangsættes i foråret 2017.

Hvem deltager i projektet?

Preben Olund Kirkegaard, Docent
Tlf.: 72 69 04 16
pok@ucn.dk

 

Et online tidsskrift til formidling af forskning og udvikling.

Ansvarlig forskningspraksis på UCN 

Se videointerviews om forskning i Refleksiv praksislæring

Se UCNs docenters forelæsninger

KONTAKT FORSKNING OG UDVIKLING

Forskningspublikationer i øjenhøjde!

Har du brug for evaluering?

Kontakt CEPRA

Nyhedsbrev om forskning og udvikling 

Læs om Natonalt videncenter for læsning, som UCN samarbejder med.