Re-making Learning og robotter

Under overskriften ”Eksperimentarium” blev der i 2016 etableret et ”Makerspace/Re-making learning”-rum på UCN. I samarbejde med Teknologisk Institut, AAU, CFU og evt. MIT og virksomheden Blue Ocean Robotics, arbejdes der på etablering af forskningsprojekt omkring sociale robotter til brug for inklusion og læring i folkeskolen (Robitics4Learning).

Projektet er under udvikling i 2017.

Hvem deltager i projektet?

Tovholder på Makerspace AAU

Eva Irene Brooks
Professor med særlige opgaver ved AAU – Institut for læring og filosofi
Tlf.: 9940 7730
eb@learning.aau.dk

Elsebeth K. Sørensen
Professor ved AAU – Institut for læring og filosofi
Tlf.: 99403419
elsebeth@learning.aau.dk

Tovholder på Makerspace/Re-making Learning UCN

Anders Frank
Leder CFU, UCN
Tlf.: 72690800
afr@ucn.dk

Tovholder på fundingaktiviteter og samarbejde med MIT

Lykke Brogaard Bertel
Specialist, Teknologisk Institut
Tlf.: 72202840
lbb@teknologisk.dk

tovholder på UCNs forskningsaktiviteter i relation til projektet.

Susanne Dau
Docent og programleder
Tlf.: 72691246
sud@ucn.dk

Et online tidsskrift til formidling af forskning og udvikling.

Ansvarlig forskningspraksis på UCN 

Se videointerviews om forskning i Refleksiv praksislæring

Se UCNs docenters forelæsninger

KONTAKT FORSKNING OG UDVIKLING

Forskningspublikationer i øjenhøjde!

Har du brug for evaluering?

Kontakt CEPRA

Nyhedsbrev om forskning og udvikling 

Læs om Natonalt videncenter for læsning, som UCN samarbejder med.