Refleksiv praksislæring

Formål med forskningen i Refleksiv praksislæring er at planlægge og beskrive forskningsaktiviteter relateret til Refleksiv praksislæring

Med udgangspunkt i Refleksiv praksislæring skal følgende opgaver løses:

  • Iværksætte faglige/videnskabelige artikler om Refleksiv praksislæring
  • Besvare hvordan det bedst kan dokumentere vores udvikling af og arbejde med Refleksiv praksislæring

I 2016 blev der etableret fire aktionsforskningsprojekter i uddannelserne, med henblik på at få viden om Refleksiv praksislæring; hvad gør vi og hvor vil vi hen? Forskningsprojekterne blev igangsat inden for forskellige fagområder og på tværs af uddannelser.

Følgende projekter blev sat i gang:

  • Vidensformer og Refleksiv praksislæring
  • Refleksiv praksislæring og dannelse
  • ePortfolier – i lyset af Refleksiv praksislæring
  • Refleksiv praksislæring og eksperimentarier

Projekterne er nærmere beskrevet på UCViden.

De to førstnævnte projekter fortsætter foreløbig til udgangen af 2017. De to sidstnævnte projekter er afsluttet. 

Læs mere om UCN's læringstilgang: Refleksiv praksislæring

Hvem deltager i projektet?

Louise Naomi Vetner
Bibliotekar
Biblioteket 
72690361
lnv@ucn.dk

Susanne Dau
Projektleder
Forskning og Udvikling
72691246
sud@ucn.dk

Preben Olund Kirkegaard
Docent
72 69 04 16
pok@ucn.dk

Et online tidsskrift til formidling af forskning og udvikling.

Ansvarlig forskningspraksis på UCN 

Se videointerviews om forskning i Refleksiv praksislæring

Se UCNs docenters forelæsninger

KONTAKT FORSKNING OG UDVIKLING

Forskningspublikationer i øjenhøjde!

Har du brug for evaluering?

Kontakt CEPRA

Nyhedsbrev om forskning og udvikling 

Læs om Natonalt videncenter for læsning, som UCN samarbejder med.