Stærke læringsmiljøer

Projektet er et nyt initiativ for et samarbejde mellem pædagoguddannelsen, læreruddannelsen og programmet, som handler om udvikling og afprøvning af modeller og efterfølgende opsamling.

  • Refleksiv praksislæring. Udvikling af UCNs læringstilgang ”Refleksiv praksislæring” med særligt fokus på ny vejledningsdidaktik i studieaktivitetsmodellens kategorier 1 og 2. Vejledningsdidaktikken skal beskrive forskellige vejledningsformer og med forskellige typer af deltagelse af studerende og undervisere samt sammenhænge med andre typer af undervisningsaktiviteter – og dermed afsøges ”det udvidede undervisningsbegreb”.
     
  • De studerendes læringsmiljø. At styrke - kvantitativt og kvalitativt - de studerendes læringsmiljø gennem et øget samvær mellem studerende og undervisere i hhv. læreruddannelsen og pædagoguddannelsen igennem en struktureret uddannelsesudvikling, der bidrager til en varig forandring i uddannelsernes undervisnings- og vejledningsforståelse og – praksis.

I løbet af 2019 inddrages alle underviserne på PU og dele af LU. 

Hvem deltager i projektet?

Anne Krogh, projektleder, Uddannelseschef
Pædagoguddannelsen
72690480
aek@ucn.dk

Gitte Orlowitz, Studieleder
Pædagoguddannelsen Aalborg
72690559
gor@ucn.dk

Thorkild Donskov Rams, Studieleder
Læreruddannelsen Hjørring
72690650
thr@ucn.dk

Preben Olund Kirkegaard, Docent
Forskning og udvikling
72690416
pok@ucn.dk