Studieaktivitetsmodellen - Learning analytics

- Aktiviteter og læringsmål i et learning analytics-perspektiv

Studieaktivitetsmodellen er iværksat af Professionshøjskolerne i Danmark med det overordnede formål at styrke de studerendes studieintensitet, så de studerende bruger flere timer på deres studie uden for den traditionelle undervisning.

Der opstår behov for at undersøge hvordan samspillet er med refleksiv praksislæring og om vi kan støtte de studerende i denne proces, samt give de studerende mere indsigt i egen læring.

Formålet med dette projekt er, at:

  • undersøge de studerende syn på selvinitierede studieaktiviteter og deres relation til læringsmål/udbytter;
  • udvikle en model som understøtter de studerendes arbejde ved at skabe sammenhæng mellem selvinitierede studieaktiviteter og læringsmål;
  • undersøge effekten af modellen i forhold til de studerendes læring.

Vi følger en “design & development research” tilgang, hvor vi kombinerer en traditionel forskningstilgang med fokus på beskrivende viden med en konkret løsning på et problem.

Projektet startede august 2015 og afsluttes i december 2017.

Læs publikationer fra projektet i UC Viden.

 

Hvem deltager i projektet?

Projektleder

Gianna Belle, Adjunkt
IT-uddannelserne
72691593
gibe@ucn.dk

Projektdeltagere

Anita Lykke Clemmensen, Adjunkt
IT-uddannelserne
alcl@ucn.dk

Christian Wahl, Adjunkt
IT-uddannelserne
chwa@ucn.dk

Ulla Lunde Ringtved, Adjunkt og ph.d.
Teknologiuddannelserne
ulr@ucn.dk