Synlig Læring (nationalt samarbejde med AU)

Synlig læring er projekt, der ser nationalt indenfor det gymnasiale felt arbejder med at understøtte synlig læring. Det er et nationalt projekt forankret under AU hvor docent Preben Olund Kirkegaard er forskerrepræsentant fra forskningsprogrammet.

Hvem deltager i projektet?

Preben Olund Kirkegaard, Docent
Tlf.: 72 69 04 16
pok@ucn.dk

Et online tidsskrift til formidling af forskning og udvikling.

Ansvarlig forskningspraksis på UCN 

Se videointerviews om forskning i Refleksiv praksislæring

Se UCNs docenters forelæsninger

KONTAKT FORSKNING OG UDVIKLING

Forskningspublikationer i øjenhøjde!

Har du brug for evaluering?

Kontakt CEPRA

Nyhedsbrev om forskning og udvikling 

Læs om Natonalt videncenter for læsning, som UCN samarbejder med.