Synlig Læring (nationalt samarbejde med AU)

Synlig læring er projekt, der ser nationalt indenfor det gymnasiale felt arbejder med at understøtte synlig læring. Det er et nationalt projekt forankret under AU hvor docent Preben Olund Kirkegaard er forskerrepræsentant fra forskningsprogrammet.

Hvem deltager i projektet?

Preben Olund Kirkegaard, Docent
Tlf.: 72 69 04 16
pok@ucn.dk