Teoretisk pædagogikum for gymnasieverdenen

Projektet arbejder nationalt inden for det gymnasiale felt, med at understøtte synlig læring, selvreguleret læring, metakognition og konsolidering. Projektet er nationalt forankret under AU, hvor docent Preben Olund Kirkegaard er forskerrepræsentant fra programmet.

Hvem deltager i projektet?

Preben Olund Kirkegaard
Docent
Tlf.: 72 69 04 16
pok@ucn.dk

Et online tidsskrift til formidling af forskning og udvikling.

Ansvarlig forskningspraksis på UCN 

Se videointerviews om forskning i Refleksiv praksislæring

Se UCNs docenters forelæsninger

KONTAKT FORSKNING OG UDVIKLING

Forskningspublikationer i øjenhøjde!

Har du brug for evaluering?

Kontakt CEPRA

Nyhedsbrev om forskning og udvikling 

Læs om Natonalt videncenter for læsning, som UCN samarbejder med.