Udeskole

Projekt udeskole er et 5-årigt projekt, der har til opgave at opbygge et stærkt miljø omkring udeskole i Nordjylland.

Projektet er et tværinstitutionelt forskningsbaseret udviklingsprojekt på UCN’s Lærer- og Pædagoguddannelser, samt i eftervidereuddannelsen. Derudover er der etableret samarbejder med skoleforvaltninger og skoler i hele Nordjylland, der ønsker at arbejde med udeskole.

I projektet stiller vi følgende centrale spørgsmål:

  • Hvordan kan skolen organiseres således at udeskole er en integreret del af skolens hverdag?
  • Hvilken udeskoledidaktik kan udvikles, så den støtter op om lærernes planlægning af undervisning og dermed elevernes læring og trivsel i udeskole?
  • Hvordan skaber vi en sammenhængende proces for forskning og indsats på lærer- og pædagoguddannelser samt skoler i Nordjylland, således at potentialet for udvikling af god udeskolepraksis i Nordjylland er bedst muligt?

Projektet har det sidste år samarbejdet med 3 skoler og der er på baggrund af empirisk og teoretisk arbejde skrevet 7 artikler om stedets muligheder, transfer i udeskole samt dansk, matematik, madkundskab, bevægelse og lærer-pædagogsamarbejde i udeskole. Der er desuden udarbejdet 2 film om udeskole. Artikler og film udgives i foråret 2018 i et temanummer i UCN’s professionsrettede og netbaserede tidsskrift UCN Perspektiv.

I starten udgives 2 videoer om udeskole i samarbejde med Filmkompagniet.

Derudover videreudvikler vi den didaktiske model. Artikel forventes i efteråret 2018.

Der afholdes for anden gang en årligt regional udeskolenetværksdag i april 2018.

UCN har i samarbejde med VIA søgt A P Møller om fondsmidler til et udviklingsarbejde på i alt 17 skoler i Nord- og Midtjylland. Indsatsen vil ske i 2018 – 2020, såfremt projektet godkendes.

Hvem deltager i projektet?

Marianne Hald, Adjunkt 
Læreruddannelsen
72690644
MRH@ucn.dk

Anna Bruun, Lektor
Læreruddannelsen Aalborg
72690853
aab@ucn.dk

Winnie Østergaard, Lektor
Læreruddannelsen Aalborg
72690630
woe@ucn.dk

Maj Kærgaard Kristensen, Lektor
Pædagoguddannelsen Aalborg
72690553
mkk@ucn.dk

Jørgen Bærenholdt, Lektor
Læreruddannelsen Aalborg
72690588
jrb@ucn.dk

Udeskole i Hals

På Hals skole har der være fokus på udvikling af matematik i udeskole - i samarbejde med Nanna Skovsgaard, UCN, Læreruddannelsen. Vi følger Anders Langeland og 6. klasse i en dobbelttime i matematik og hører om erfaringer.


udeskole i Skørping

På Skørping skole har der i flere år været fokus på samarbejde mellem lærer og pædagog i udeskole. Se en udeskoledag og hør om deres erfaringer.