Udeskole

Projekt udeskole er et 5-årigt projekt, der har til opgave at opbygge et stærkt miljø omkring udeskole i Nordjylland.

Projektet er et tværinstitutionelt forskningsbaseret udviklingsprojekt på UCN’s Lærer- og Pædagoguddannelser, samt i eftervidereuddannelsen. Derudover er der etableret samarbejder med skoleforvaltninger og skoler i hele Nordjylland, der ønsker at arbejde med udeskole.

I projektet stiller vi følgende centrale spørgsmål:

  • Hvordan kan skolen organiseres således at udeskole er en integreret del af skolens hverdag?
  • Hvilken udeskoledidaktik kan udvikles, så den støtter op om lærernes planlægning af undervisning og dermed elevernes læring og trivsel i udeskole?
  • Hvordan skaber vi en sammenhængende proces for forskning og indsats på lærer- og pædagoguddannelser samt skoler i Nordjylland, således at potentialet for udvikling af god udeskolepraksis i Nordjylland er bedst muligt?

Projektet har det sidste år samarbejdet med 3 skoler og der er på baggrund af empirisk og teoretisk arbejde skrevet 7 artikler om stedets muligheder, transfer i udeskole samt dansk, matematik, madkundskab, bevægelse og lærer-pædagogsamarbejde i udeskole. Der er desuden udarbejdet 2 film om udeskole. Artikler og film udgives i foråret 2018 i et temanummer i UCN’s professionsrettede og netbaserede tidsskrift UCN Perspektiv.

I starten udgives 2 videoer om udeskole i samarbejde med Filmkompagniet.

Derudover videreudvikler vi den didaktiske model. Artikel forventes i efteråret 2018.

Der afholdes for anden gang en årligt regional udeskolenetværksdag i april 2018.

UCN har i samarbejde med VIA søgt A P Møller om fondsmidler til et udviklingsarbejde på i alt 17 skoler i Nord- og Midtjylland. Indsatsen vil ske i 2018 – 2020, såfremt projektet godkendes.

Hvem deltager i projektet?

Marianne Hald, Adjunkt 
Læreruddannelsen
72690644
MRH@ucn.dk

Anna Bruun, Lektor
Læreruddannelsen Aalborg
72690853
aab@ucn.dk

Winnie Østergaard, Lektor
Læreruddannelsen Aalborg
72690630
woe@ucn.dk

Maj Kærgaard Kristensen, Lektor
Pædagoguddannelsen Aalborg
72690553
mkk@ucn.dk

Jørgen Bærenholdt, Lektor
Læreruddannelsen Aalborg
72690588
jrb@ucn.dk

Udeskole i Hals

På Hals skole har der være fokus på udvikling af matematik i udeskole - i samarbejde med Nanna Skovsgaard, UCN, Læreruddannelsen. Vi følger Anders Langeland og 6. klasse i en dobbelttime i matematik og hører om erfaringer.


udeskole i Skørping

På Skørping skole har der i flere år været fokus på samarbejde mellem lærer og pædagog i udeskole. Se en udeskoledag og hør om deres erfaringer.


Nationalt Videncenter for Udsatte Børn og Unge (NUBU)

Et online tidsskrift til formidling af forskning og udvikling.

Ansvarlig forskningspraksis på UCN 

Se videointerviews om forskning i Refleksiv praksislæring

Se UCNs docenters forelæsninger

KONTAKT FORSKNING OG UDVIKLING

Forskningspublikationer i øjenhøjde!

Har du brug for evaluering?

Kontakt CEPRA

Læs om Natonalt videncenter for læsning, som UCN samarbejder med.