Udeskole

Forsknings- og udviklingsprojektet består af både en udviklingsdel og en forskningsdel:

Udviklingsdelen vedrører:

  • At undersøge potentialet for et arbejde med udeskole integreret i lærer- og pædagoguddannelserne samt i efter- og videreuddannelse og såfremt potentialet er stort, at udvikle tilbud og gennem arbejdet implementere udeskole på uddannelserne.

Forskningsdelen vedrører:

  • At undersøge, hvilke supplerende former for læring udeskole kan tilbyde indenfor flere fag, som supplement til undervisningen inde, og hvad det betyder for forskellige elevgruppers læring. 
  • At undersøge hvordan pædagog og lærer samarbejdet kan etableres og udvikles i forhold til de muligheder udeskole giver

Forskningsspørgsmålet er: Hvordan etableres et lærer og pædagog samarbejdet med henblik på at styrke eleverne læring i udeskole?

Projektet vil bidrage til at:

  • Læreruddannelsen og pædagoguddannelsen vil få indsigt i udeskole og udvikle undervisningsforløb til de studerende.
  • De studerende vil få mulighed for at arbejde med udeskole.
  • Skoler vil blive inddraget i processen og bidrage til praksisnært arbejde på uddannelserne, og samtidig selv få kvalificeret arbejdet på skolerne.
  • Lærer fra andre skoler vil blive tilbudt efteruddannelse.

Forskningen vil bidrage til at:

  • Kvalificere fremtidens understøttende undervisning.
  • Bidrage med erfaringer og ny viden om pædagog-lærer samarbejder.

Erfaringerne fra projektet vil blive delt med læreruddannelser, pædagoguddannelser og lærere nationalt.

Forskningen varetages af Marianne Hald (Læreruddannelsen) og Frank Storgaard (Pædagoguddannelsen)UCN. Projektet påbegyndes primo 2016.

Hvem deltager i projektet?

Marianne Hald, Adjunkt 
Læreruddannelsen
72690644
MRH@ucn.dk

Frank Storgaard, Lektor
Pædagoguddannelsen 
72690496
FRS@ucn.dk

Et online tidsskrift til formidling af forskning og udvikling.

Ansvarlig forskningspraksis på UCN 

Se videointerviews om forskning i Refleksiv praksislæring

Se UCNs docenters forelæsninger

KONTAKT FORSKNING OG UDVIKLING

Forskningspublikationer i øjenhøjde!

Har du brug for evaluering?

Kontakt CEPRA

Nyhedsbrev om forskning og udvikling 

Læs om Natonalt videncenter for læsning, som UCN samarbejder med.