Udvikling af professionelles dømmekraft gennem refleksiv praksislæring

Det forskningsmæssige fokus for projektet, som er i sin indledende fase, er professionsudvikling og herunder udvikling af professionel dømmekraft.

Projektet forventes at blive realiseret gennem ekstern funding. Der er i 2017 etableret samarbejde med Høgskolen i Oslo og Ankerhus (HIOA), Senter for profesjonsstudier og et samarbejde om professionel dømmekraft med det Nationale Center for Skoleforskning v. Lars Qvortrup.

I 2018 fortsætter arbejdet med at beskrive forskningsprojektet. 

Hvem deltager i projektet?

Projektet er under udvikling i samarbejde med professor Anton Havnes og Sølvi Mausethagen (begge fra HIOA), Professor Lars Qvortrup fra AAU, og der er givet en interessetilkendegivelse fra Jeanette Hartmann, docent NHL Hogeschool Tyskland. Projektet er initieret af docent Preben Olund Kirkegaard og programleder/docent Susanne Dau.

Susanne Dau, Docent
Tlf.: 72 69 12 46
sud@ucn.dk