Udvikling af professionelles dømmekraft gennem refleksiv praksislæring

Det forskningsmæssige fokus for projektet, som er i sin indledende fase, er professionsudvikling. Det foreløbige forskningsspørgsmål lyder:

Hvilke læringsstrategier inden for refleksiv praksislæring understøtter de studerendes udvikling af professionel dømmekraft?

Projektet forventes at blive realiseret gennem ekstern funding.

Der arbejdes i 2017 på kobling af projektet til det Nationale Center for Skoleforskning på AU og evt. Høgskolen i Oslo og Ankerhus, Senter for profesjonsstudier.

Hvem deltager i projektet?

Projektet er under udvikling i samarbejde med Professor Lars Qvortrup fra AAU, Christian C. Kjeldsen, AAU, Jeanette Hartmann, docent NHL Hogeschool Tyskland, docent Preben Olund Kirkegaard og programleder/docent Susanne Dau.

Preben Olund Kirkegaard, Docent
Tlf.: 72 69 04 16
pok@ucn.dk

Nationalt Videncenter for Udsatte Børn og Unge (NUBU)

Et online tidsskrift til formidling af forskning og udvikling.

Ansvarlig forskningspraksis på UCN 

Se videointerviews om forskning i Refleksiv praksislæring

Se UCNs docenters forelæsninger

KONTAKT FORSKNING OG UDVIKLING

Forskningspublikationer i øjenhøjde!

Har du brug for evaluering?

Kontakt CEPRA

Læs om Natonalt videncenter for læsning, som UCN samarbejder med.