UCN Perspektiv 

Et online tidsskrift til formidling af forskning og udvikling 

I UCN Perspektiv formidler vi centrale resultater af vores forskning og udvikling, til de professioner og erhverv vi uddanner til, samt til studerende og undervisere på professionshøjskoler og erhvervsakademier. Hvert nummer af tidsskiftet har et fokus, der retter sig mod en målgruppe indenfor UCNs forskellige uddannelsesområder.

Oversigt over udgivelse og planlagte numre

1. Temanummer om Pædagogik og æstetik

Det første temanummer handler om pædagogik og æstetik. Her kommer den æstetiske dimensions betydning i det pædagogiske arbejde under lup via seks forskellige artikler samt forord ved gæsteredaktør Sandy Elbæk:

 1. Forord v. Sandy Elbæk (pædagoguddannelsen)
 2. Tre kulturer med et smæk v. Felicia Bech Lillelund (pædagoguddannelsen)
 3. At skabe gode steder sammen v. Hanne Kusk (pædagoguddannelsen)
 4. Når sproget giver mening i praksis v. Kasper Moes Drevsholt (pædagoguddannelsen)
 5. Æstetik og portfolio - når portfolio bliver synlig på væggen v. Karen Stine Egelund, Pernille Sams og Kirsten Kofoed Hyldahl (pædagoguddannelsen)
 6. Pædagogisk improvisation v. Dorthe Riis Kristensen og Sarah Palle Leegaard (pædagoguddannelsen)
 7. Inklusion gennem æstetiske læreprocesser v. Sandy Elbæk og Anja Kirkeby (pædagoguddannelsen)

Find UCN Perspektiv: Pædagogik og æstetik på journals.ucn.dk

2. Temanummer om Finans

Det andet temanummer beskæftiger sig med finans. Her kommer finansielle emneområder under lup via 4 forskellige artikler samt forord ved gæsteredaktør Kenneth Hansen.

 1. Forord v. Kenneth Hansen
 2. Adfærdsøkonomi - hvorfor vi træffer irrationelle privatøkonomiske beslutninger v. Jannie Munch
 3. Unge mangler ikke viden om privatøkonomi v. Jill Bach Larsen, Jannie Munch, Peter Vollstedt
 4. Det nordjyske boligmarked - en analyse af prisudviklingen på det nordjyske boligmarked v. Anders Bønnelykke Jensen, Henrik Lauridsen
 5. Revisorerklæringers betydning for kreditvurdering v. Henning Gerner Mikkelsen, Anne Mette Voldbjerg

Find UCN Perspektiv: Finans på journals.ucn.dk

3. Temanummer om Udeskole

Det tredje nummer handler om udeskole-aktiviteter i folkeskolen. Magasinet indeholder syv artikler skrevet af forskere og undervisere på lærer- og pædagoguddannelsen samt forord.

 1. Udeskole – nye undervisnings- og læringsformer i skoleregi, forord v. redaktør Jens Boelsmand
 2. Transfer mellem ude og inde – hvorfor og hvordan, v. lektor Marianne Hald, læreruddannelsen
 3. Stedbaseret undervisning, v. lektor Frank Storgaard, pædagoguddannelsen
 4. Udeskole på menuen i madkundskab, v. adjunkt Camilla Damsgaard, læreruddannelsen
 5. At se skoven for bare træer, v. lektor Marianne Oksbjerg, læreruddannelsen
 6. Brøkerne er usynlige udenfor, v. adjunkt Nanna Skovsgaard og lektor Steffen Elmose, læreruddannelsen
 7. Kroppen med i udeskole, v. lektor Mai Kærgaard Kristensen, pædagoguddannelsen
 8. Lærer- og pædagogsamarbejde i udeskole, v. lektor Frank Storgaard, pædagoguddannelsen

Find UCN Perspektiv: Udeskole på journals.ucn.dk eller via iPaper.

4. Temanummer om Opsøgende socialt arbejde

Det fjerde nummer handler om opsøgende socialt arbejde i velfærdsprofessionerne. Magasinet indeholder fire artikler skrevet af forskere og undervisere på pædagog- og sygeplejerskeuddannelsen samt forord.

 1. Opsøgende socialt arbejde, forord v. docent Tanja Miller
 2. Når borgerne bliver aktører - samskabelse i det sociale arbejde, v. lektor Ann-Merete Iversen og lektor Thomas Waring Stubben, pædagoguddannelsen
 3. Den synlige og opsøgende sygeplejerske, v. lektor Brigitte Sørensen og lektor Jette Cortnum, sygeplejerskeuddannelsen, samt lektor Annegrethe Nielsen, Københavns Professionshøjskole
 4. Opsøgende socialt arbejde - mangfoldighedernes ustyrlighed, v. lektor Holger Kjærgaard og underviser Gitte Larsen, pædagoguddannelsen
 5. Grænsearbejde - opsøgende gadeplansarbejde blandt unge hjemløse, v. adjunkt Thomas Heegaard Christensen, pædagoguddannelsen

Find UCN Perspektiv: Opsøgende socialt arbejde på journals.ucn.dk eller via iPaper.

5. Temanummer om Universitarium

Det femte nummer handler om eksperimenterende læringsformer indenfor naturvidenskab i det såkaldte Universitarium. Magasinet indeholder fire artikler skrevet af forskere og undervisere på lærer- og pædagoguddannelsen samt forord.

 1. Universitarium, forord v. redaktør Jens Boelsmand
 2. Universitarium og UCN, v. lektor Steffen Elmose og bachelorstuderende Nanna Schandorf Stork, læreruddannelsen
 3. Studerende som deltagere i forsknings- og udviklingsarbejder, v. lektor Niels Anders Illemann Petersen, læreruddannelsen
 4. Universitariums anderledeshed styrker elevers naturfaglige interesse, v. lektor Jette Reuss Schmidt, lærer Trille Jessen, lærer Maja Sloth Reedtz, lærerstuderende Nanna Schandorf Stork, lektor Niels Anders Illemann Petersen og lektor Steffen Elmose
 5. Kan man lære at spise en by, eller kan man lære en by at spise? - BoxTowns Gastronaruimprojekt drømmer om at skabe maddannelse for borgere, foreninger og skoleelever, v. lektor Frank Storgaard, pædagoguddannelsen, lektor Camilla Damsgaard, læreruddannelsen, professor Bent Egberg Mikkelsen og formand Jens Kruhøffer
   

Find UCN Perspektiv: Universitarium på journals.ucn.dk eller via iPaper.

Redaktion

Kontakt venligst redaktionen, hvis du har ideer til indhold for kommende numre af UCN Perspektiv.

Lone Hansen
UCN Biblioteket
72 69 03 52
loh@ucn.dk
Louise Naomi Vetner
UCN Biblioteket
72 69 03 61
lnv@ucn.dk
Jette Bangshaab 
UCN Forskning og udvikling
72 69 03 30
jtb@ucn.dk
Jeanne Debess
UCN Radiografuddannelse
72 69 03 28
jed@ucn.dk

Alle artikler bliver kvalitetssikret af den faste redaktion og en fagkyndig gæsteredaktør. 

Tidsskriftet er blevet til i et samarbejde mellem afdelingen for forskning og udvikling, UCN Kommunikation og UCN Biblioteket. Det udkommer som temanumre, hvor uddannelser og forskningsprogrammer leverer artiklerne.

Tidsskriftet udkommer 2-3 gange om året og drives via platformen OJS (Open Journal Systems). Det findes kun i en elektronisk version.