UCN Perspektiv 

Et online tidsskrift til formidling af forskning og udvikling 

I UCN Perspektiv formidler vi centrale resultater af vores forskning og udvikling, til de professioner og erhverv vi uddanner til, samt til studerende og undervisere på professionshøjskoler og erhvervsakademier. Hvert nummer af tidsskiftet har et fokus, der retter sig mod en målgruppe indenfor UCNs forskellige uddannelsesområder.

Oversigt over udgivelse og planlagte numre

1. Temanummer om Pædagogik og æstetik

Det første temanummer handler om pædagogik og æstetik. Her kommer den æstetiske dimensions betydning i det pædagogiske arbejde under lup via seks forskellige artikler samt forord ved gæsteredaktør Sandy Elbæk:

 1. Forord v. Sandy Elbæk (pædagoguddannelsen)
 2. Tre kulturer med et smæk v. Felicia Bech Lillelund (pædagoguddannelsen)
 3. At skabe gode steder sammen v. Hanne Kusk (pædagoguddannelsen)
 4. Når sproget giver mening i praksis v. Kasper Moes Drevsholt (pædagoguddannelsen)
 5. Æstetik og portfolio - når portfolio bliver synlig på væggen v. Karen Stine Egelund, Pernille Sams og Kirsten Kofoed Hyldahl (pædagoguddannelsen)
 6. Pædagogisk improvisation v. Dorthe Riis Kristensen og Sarah Palle Leegaard (pædagoguddannelsen)
 7. Inklusion gennem æstetiske læreprocesser v. Sandy Elbæk og Anja Kirkeby (pædagoguddannelsen)

Find UCN Perspektiv: Pædagogik og æstetik på journals.ucn.dk

2. Temanummer om Finans

Det andet temanummer beskæftiger sig med finans. Her kommer finansielle emneområder under lup via 4 forskellige artikler samt forord ved gæsteredaktør Kenneth Hansen.

 1. Forord v. Kenneth Hansen
 2. Adfærdsøkonomi - hvorfor vi træffer irrationelle privatøkonomiske beslutninger v. Jannie Munch
 3. Unge mangler ikke viden om privatøkonomi v. Jill Bach Larsen, Jannie Munch, Peter Vollstedt
 4. Det nordjyske boligmarked - en analyse af prisudviklingen på det nordjyske boligmarked v. Anders Bønnelykke Jensen, Henrik Lauridsen
 5. Revisorerklæringers betydning for kreditvurdering v. Henning Gerner Mikkelsen, Anne Mette Voldbjerg

Find UCN Perspektiv: Finans på journals.ucn.dk

3. Temanummer om Udeskole

Redaktion

Kontakt venligst redaktionen, hvis du har ideer til indhold for kommende numre af UCN Perspektiv.

Lone Hansen
UCN Biblioteket
72 69 03 52
loh@ucn.dk
Louise Naomi Vetner
UCN Biblioteket
72 69 03 61
lnv@ucn.dk
Jens Boelsmand
UCN Forskning og udvikling
72 69 03 38
jeb@ucn.dk 
Jeanne Debess
UCN Radiografuddannelse
72 69 03 28
jed@ucn.dk

Alle artikler bliver kvalitetssikret af den faste redaktion og en fagkyndig gæsteredaktør. 

Tidsskriftet er blevet til i et samarbejde mellem afdelingen for forskning og udvikling, UCN Kommunikation og UCN Biblioteket. Det udkommer som temanumre, hvor uddannelser og forskningsprogrammer leverer artiklerne.

Tidsskriftet udkommer 2-3 gange om året og drives via platformen OJS (Open Journal Systems). Det findes kun i en elektronisk version.

Et online tidsskrift til formidling af forskning og udvikling.

Ansvarlig forskningspraksis på UCN 

Se videointerviews om forskning i Refleksiv praksislæring

Se UCNs docenters forelæsninger

KONTAKT FORSKNING OG UDVIKLING

Forskningspublikationer i øjenhøjde!

Har du brug for evaluering?

Kontakt CEPRA

Nyhedsbrev om forskning og udvikling