UCN Perspektiv 

Et online tidsskrift til formidling af forskning og udvikling 

I UCN Perspektiv formidler vi centrale resultater af vores forskning og udvikling, til de professioner og erhverv vi uddanner til, samt til studerende og undervisere på professionshøjskoler og erhvervsakademier. Hvert nummer af tidsskiftet har et fokus, der retter sig mod en målgruppe indenfor UCNs forskellige uddannelsesområder.

Oversigt over udgivelser

1. Temanummer om Pædagogik og æstetik

Det første temanummer handler om pædagogik og æstetik. Her kommer den æstetiske dimensions betydning i det pædagogiske arbejde under lup via seks forskellige artikler samt forord ved gæsteredaktør Sandy Elbæk:

 1. Forord v. Sandy Elbæk (pædagoguddannelsen)
 2. Tre kulturer med et smæk v. Felicia Bech Lillelund (pædagoguddannelsen)
 3. At skabe gode steder sammen v. Hanne Kusk (pædagoguddannelsen)
 4. Når sproget giver mening i praksis v. Kasper Moes Drevsholt (pædagoguddannelsen)
 5. Æstetik og portfolio - når portfolio bliver synlig på væggen v. Karen Stine Egelund, Pernille Sams og Kirsten Kofoed Hyldahl (pædagoguddannelsen)
 6. Pædagogisk improvisation v. Dorthe Riis Kristensen og Sarah Palle Leegaard (pædagoguddannelsen)
 7. Inklusion gennem æstetiske læreprocesser v. Sandy Elbæk og Anja Kirkeby (pædagoguddannelsen)

Find UCN Perspektiv: Pædagogik og æstetik på journals.ucn.dk

2. Temanummer om Finans

Det andet temanummer beskæftiger sig med finans. Her kommer finansielle emneområder under lup via 4 forskellige artikler samt forord ved gæsteredaktør Kenneth Hansen.

 1. Forord v. Kenneth Hansen
 2. Adfærdsøkonomi - hvorfor vi træffer irrationelle privatøkonomiske beslutninger v. Jannie Munch
 3. Unge mangler ikke viden om privatøkonomi v. Jill Bach Larsen, Jannie Munch, Peter Vollstedt
 4. Det nordjyske boligmarked - en analyse af prisudviklingen på det nordjyske boligmarked v. Anders Bønnelykke Jensen, Henrik Lauridsen
 5. Revisorerklæringers betydning for kreditvurdering v. Henning Gerner Mikkelsen, Anne Mette Voldbjerg

Find UCN Perspektiv: Finans på journals.ucn.dk

3. Temanummer om Udeskole

Det tredje nummer handler om udeskole-aktiviteter i folkeskolen. Magasinet indeholder syv artikler skrevet af forskere og undervisere på lærer- og pædagoguddannelsen samt forord.

 1. Udeskole – nye undervisnings- og læringsformer i skoleregi, forord v. redaktør Jens Boelsmand
 2. Transfer mellem ude og inde – hvorfor og hvordan, v. lektor Marianne Hald, læreruddannelsen
 3. Stedbaseret undervisning, v. lektor Frank Storgaard, pædagoguddannelsen
 4. Udeskole på menuen i madkundskab, v. adjunkt Camilla Damsgaard, læreruddannelsen
 5. At se skoven for bare træer, v. lektor Marianne Oksbjerg, læreruddannelsen
 6. Brøkerne er usynlige udenfor, v. adjunkt Nanna Skovsgaard og lektor Steffen Elmose, læreruddannelsen
 7. Kroppen med i udeskole, v. lektor Mai Kærgaard Kristensen, pædagoguddannelsen
 8. Lærer- og pædagogsamarbejde i udeskole, v. lektor Frank Storgaard, pædagoguddannelsen

Find UCN Perspektiv: Udeskole på journals.ucn.dk eller via iPaper.

4. Temanummer om Opsøgende socialt arbejde

Det fjerde nummer handler om opsøgende socialt arbejde i velfærdsprofessionerne. Magasinet indeholder fire artikler skrevet af forskere og undervisere på pædagog- og sygeplejerskeuddannelsen samt forord.

 1. Opsøgende socialt arbejde, forord v. docent Tanja Miller
 2. Når borgerne bliver aktører - samskabelse i det sociale arbejde, v. lektor Ann-Merete Iversen og lektor Thomas Waring Stubben, pædagoguddannelsen
 3. Den synlige og opsøgende sygeplejerske, v. lektor Brigitte Sørensen og lektor Jette Cortnum, sygeplejerskeuddannelsen, samt lektor Annegrethe Nielsen, Københavns Professionshøjskole
 4. Opsøgende socialt arbejde - mangfoldighedernes ustyrlighed, v. lektor Holger Kjærgaard og underviser Gitte Larsen, pædagoguddannelsen
 5. Grænsearbejde - opsøgende gadeplansarbejde blandt unge hjemløse, v. adjunkt Thomas Heegaard Christensen, pædagoguddannelsen

Find UCN Perspektiv: Opsøgende socialt arbejde på journals.ucn.dk eller via iPaper.

5. Temanummer om Universitarium

Det femte nummer handler om eksperimenterende læringsformer indenfor naturvidenskab i det såkaldte Universitarium. Magasinet indeholder fire artikler skrevet af forskere og undervisere på lærer- og pædagoguddannelsen samt forord.

 1. Universitarium, forord v. redaktør Jens Boelsmand
 2. Universitarium og UCN, v. lektor Steffen Elmose og bachelorstuderende Nanna Schandorf Stork, læreruddannelsen
 3. Studerende som deltagere i forsknings- og udviklingsarbejder, v. lektor Niels Anders Illemann Petersen, læreruddannelsen
 4. Universitariums anderledeshed styrker elevers naturfaglige interesse, v. lektor Jette Reuss Schmidt, lærer Trille Jessen, lærer Maja Sloth Reedtz, lærerstuderende Nanna Schandorf Stork, lektor Niels Anders Illemann Petersen og lektor Steffen Elmose
 5. Kan man lære at spise en by, eller kan man lære en by at spise? - BoxTowns Gastronaruimprojekt drømmer om at skabe maddannelse for borgere, foreninger og skoleelever, v. lektor Frank Storgaard, pædagoguddannelsen, lektor Camilla Damsgaard, læreruddannelsen, professor Bent Egberg Mikkelsen og formand Jens Kruhøffer
   

Find UCN Perspektiv: Universitarium på journals.ucn.dk eller via iPaper.

6. Temanummer om Sundhed

Det sjette nummer adskiller sig fra de hidtidige numre, idet vi her præsenterer i alt 17 artikler (+ et antal forord), der tager udgangspunkt i forsknings- og udviklingsaktiviteter i UCN’s fem uddannelser på sundhedsområdet (ergoterapeut, fysioterapeut, jordemoder, radiograf og sygeplejerske) samt fra forskningsprogrammet ”Teknologier i borgernær sundhed” (TIBS).

 1. Forord v. Jette Bangshaab, Jeanne Debess, Jens Boelsmand
 2. Bidrag fra Ergoterapeutuddannelsen v. Tina Helle
 3. At identificere, organisere og prioritere idéer til, hvordan evnen til almindelig daglig levevis (ADL) kan forbedres v. Kristina Tomra Nielsen, Louise Klokker, Susanne Guidetti og Eva Ejlersen Wæhrens
 4. At leve med KOL v. Rina Juel Kaptain
 5. Digitalisering af ergoterapeutiske undersøgelsesredskaber v. Tina Helle
 6. Underpriviligerede borgeres anvendelse af teknologi til håndtering af sundhed i hverdagen v. Jacob Østergaard Madsen
 7. Bidrag fra Ergoterapeutuddannelsen v. Steffan Wittrup Christensen og Dorte Drachmann
 8. Aktiv og gravid v. Jannie Tygesen Schmidt og Josephine Nielsen
 9. Genoptræningsrobotten ROBERT® v. Birgit Tine Larsen
 10. Ny dokumentationspraksis i den elektroniske terapijournal v. Anne Katrine Skjølstrup Toftdahl og Birgit Tine Larsen
 11. Træning og fysisk aktivitet – fedt nok? v. Lars Henrik Larsen
 12. Træningsmonitorering i neurorehabilitering v. Morten Pallisgaard Støve og Birgit Tine Larsen
 13. Bidrag fra Jordemoderuddannelsen v. Githa Cajus
 14. Hvordan oplever etniske minoritets kvinder at have gestationel diabetes mellitus? v. Ida Dayyani
 15. Jordemoderstuderendes tillæring af følelsesarbejde i reation til fødselssmerten v. Marie Hald Thisted
 16. Udvikling af fødemiljø, som understøtter fødslens fysiologi v. Karin Jangaard
 17. Bidrag fra Radiografuddannelsen v. Jeanne Debess
 18. Bidrager sundhedsportalen sundhed.dk til, at patienten bliver en mere ligeværdig part i relationen med en radiograf? v. Louise Møller og Jeanne Elisabeth Debes
 19. Bidrag fra Sygeplejerskeuddannelsen v. Diana Schack Thoft
 20. Afbrydelse af et forskningsprojekt - af etiske grunde v. Annette Pedersen, Lise Jensen, Brigitte Sørensen, Jeanette Rask, Heidi Hvistendahl og Mette Grønkjær
 21. Når forskeren kommer med grøntsager v. Jette Cortnum, Brigitte Sørensen og Annegrethe Nielsen )
 22. Bidrag fra forskningsprogrammet "Teknologier i borgernær sundhed" v. Jette Bangshaab
 23. Algoritmer i sundhedsfagligt arbejde v. Uffe Læssøe
 24. "Patient 2.0" - patientrollen og sundhedsvæsenet i forandring v. Uffe Læssøe

Find UCN Perspektiv: Sundhed på journals.ucn.dk eller via iPaper.

7. Temanummer om Didaktik og design på efter- og videreuddannelse

Det syvende nummer handler om Didaktik og design på efter- og videreuddannelse. Magasinet indeholder artikler udarbejdet af adjunkter, lektorer, konsulenter og ledelse fra UCN act2learn, hvilket er UCN’s efter- og videreuddannelsesafdeling. Artiklerne retter sig mod alle, der har interesse i efter- og videreuddannelse og de mikro- og makrodidaktiske refleksioner, der knytter sig hertil.

 1. Forord v. Dorthe Geisnæs, Mathilde Nyvang Hostrup og Trine Lolk Haslam
 2. At tage sig selv i uddannelse v. Monica Irene Krarup Olesen
 3. Styrket refleksion i klinisk vejlederuddannelse v. Lone Meldgaard, Iben Højer Larsen og Birgitte Tørring
 4. Veje til forbedret efter- og videreuddannelsespraksis v. Elsebeth Wiwe, Helene Kræmmergaard Kiær, Anette Kjær, Jesper Læborg og Ane Davidsen
 5. Opfølgningssamtaler, der skaber videreuddannelse med organisatorisk værdi v. Cecilie Elisabeth Kalhøj Kobbelgaard og Sabine Pedersen
 6. Kortlægning, planlægning og kulturforandring v. Anne Brøndum Andersen, Dorthe Aabjerg Munk og Jette Agerbo Maksten
 7. Den neuropædagogiske læringsforståelse v. Anni Mortensen og Charlotte Thomsen
 8. Et kompleksitetsteoretisk perspektiv på facilitering af læring og læringsrum v. Berit Ryhammer

Find UCN Perspektiv: Didaktik og design på efter- og videreuddannelse på journals.ucn.dk

8. Temanummer om Internationalisering af læringsmiljøer

Det ottende nummer handler om Internationalisering af læringsmiljøer. UCN er en af de professionshøjskoler i vores sektor, der er mest internationalt orienteret, og det er vi stolte af. Spørgsmålet er dog alligevel, om vi skaber nok værdi for de studerende med de muligheder, vi har for at berige dem med et internationalt udsyn?

De nedslag, som artiklerne i dette tema repræsenterer, giver udtryk for, at der et uforløst potentiale i at integrere internationalisering bedre i den daglige uddannelsespraksis og i uddannelsernes indhold. Derfor giver artiklerne i dette nummer af UCN Perspektiv stof til eftertanke.

 1. Et internationalt knockout v. Mette Ernlund
 2. Introduktion til artiklerne v. Berit Elsebeth Simonsen
 3. Illusionen om inklusion v. Anne Lassen Zakaria, Louise Michelsen
 4. Lessons to learn locally v. Anna Hammershøy
 5. Internationalization concept v. Priscila de Brito Silva, Lise Eckardt Hansen, Dorte Drachmann
 6. Globalt mindset v. Ulla Nielsby, Line Brix Christensen, Ditte Marie Jensen, Mary Anne Kristiansen
 7. Uforløst potentiale i en bedre integrering af internationalisering i uddannelserne v. Peter Møller Pedersen, Mette Østergaard Samuelsen

Find UCN Perspektiv: Internationalisering af læringsmiljøer på journals.ucn.dk

9. Temanummer om Teknologi

Det niende nummer handler om Teknologi og indeholder en række af artikler forfattet af medarbejdere, der har arbejdet med udgangspunkt i det forskningsfokus, der blev formuleret for UCN’s teknologiuddannelser i 2017.

 1. Forord 1 v. Jens Christian Hansen Kløve
 2. Forord 2 v. Jette Bangshaab
 3. Optimering af produktion v. Brian Hvarregaard, Finn E. Nordbjerg, Nadeem Iftikhar
 4. Skridttæller til kørestolsbruger v. Gianna Belle, Christina Koch Pedersen, Ole Bjerregaard Støy, Henning Thomsen, Steffen Vutborg
 5. Digitale medier iagttaget v. Christian Wahl
 6. Internet of Things i Sundhedsbrug v. Henning Thomsen, Simon Kongshøj, Ib Helmer Nielsen, Henrik Munk Hvarregaard, Per Trosborg
 7. XR-granskning af installationer v. Meinhardt Thorlund Haahr
 8. I4.0 på Datamatikeruddannelsen v. Mogens Holm Iversen, Istvan Knoll, Finn E. Nordbjerg
 9. Forankring af viden via praktik v. Mikkel Gravgaard Antonsen, Thorbjørn Borregaard, Lasse Christiansen, Bent Rosenkilde
 10. Fremstillingen af samarbejde i byggeriet v. Anne Klitgaard, Stefan Christoffer Gottlieb
 11. Skal vi lære i byggeprojekterne, skal vi starte med tillid! v. Frederikke Beck, Michael Andersen, Søren Falk Trudslev
 12. Holdninger til træbyggeri v. Hans Lyche Dahl Heiselberg, Aysar Dawod Selman, Lars Søgaard
 13. Teknologisk understøttede beslutninger v. Peter Nørkjær Gade

Find UCN Perspektiv: Teknologi på journals.ucn.dk

10. Temanummer om Neuropædagogik – perspektiver på lærings- og forandringsprocesser

Det niende nummer handler om Neuropædagogik – perspektiver på lærings- og forandringsprocesser og har fokus på at belyse den pædagogiske betydning af de nyeste landevindinger inden for kognitionsforskningen.

 1. Forord v. Anni Mortensen
 2. Børns stressreaktion i mødet med dagtilbud v. Sandra Toft Andersen
 3. Hvordan kan Neuropædagogik og Fundamentals of Care kvalificere sygeplejen til mennesker med demens? v. Rikke Brændgaard Sørensen, Diana Schack Thoft, Siri Lygum Voldbjerg
 4. Mad og måltider i et neuropædagogisk perspektiv v. Merete Sand, Ulla Hvid Damtoft
 5. Mentalisering og epistemisk tillid i supervisionsrummet ud fra et neuropædagogisk perspektiv v. Eva Maria Oberländer, Lene Marie Schack
 6. Neuropædagogik og omverdenperspektiver v. Anni Mortensen, Charlotte Thomsen
 7. Vejledning af unge v. Tina Klinkby
 8. Mentalisering igennem videofeedback og bevægelsesleg v. Aske Glindvad Nørgaard, Anette Bentholm

Find UCN Perspektiv: Neuropædagogik – perspektiver på lærings- og forandringsprocesser på journals.ucn.dk

Redaktion

Kontakt venligst redaktionen, hvis du har ideer til indhold for kommende numre af UCN Perspektiv.

Lone Hansen
UCN Biblioteket
72 69 03 52
loh@ucn.dk
Louise Naomi Vetner
UCN Biblioteket
72 69 03 61
lnv@ucn.dk
Jette Bangshaab 
UCN Forskning og udvikling
72 69 03 30
jtb@ucn.dk
Jeanne Debess
UCN Radiografuddannelse
72 69 03 28
jed@ucn.dk

Alle artikler bliver kvalitetssikret af den faste redaktion og en fagkyndig gæsteredaktør. 

Tidsskriftet er blevet til i et samarbejde mellem afdelingen for forskning og udvikling, UCN Kommunikation og UCN Biblioteket. Det udkommer som temanumre, hvor uddannelser og forskningsprogrammer leverer artiklerne.

Tidsskriftet udkommer 2-3 gange om året og drives via platformen OJS (Open Journal Systems). Det findes kun i en elektronisk version.