Teknologier i borgernær sundhed

Formålet med forskningsprogrammet er at forske i teknologiens samspil med borgeren og/eller de professionelle i forskellige kontekster og med et særligt fokus på, hvordan teknologien understøtter eller begrænser borgerens livskvalitet og sundhed

Den teknologiske udvikling byder på mange nye udviklingsmuligheder i indsatserne indenfor social- og sundhedssektoren, og sideløbende skaber den hastigt voksende teknologiske udvikling nye udfordringer af forskellig karakter for borgere, patienter, infrastrukturer, beslutningstagere og sundhedsprofessionelle. Et centralt fokus ved den teknologiske udvikling er at have viden til at vurdere, om og i givet fald hvordan forskellige sundheds- og velfærdsteknologier bringer værdi til borgere og patienter og i hvilke kontekster og med hvilke formål.  Disse forhold danner baggrunden for forskningsfokus i ”Teknologier i borgernær sundhed”.

Borgernær sundhed

Forskningsprogrammet har fokus på borgernær sundhed, hvilket understreger, at vi arbejder med teknologier, der har relevans i forhold til borgernes og de professionelles hverdag og behov. Forskning i relation til implementering af teknologier og inddragelse af borgernes og de professionelles perspektiver er centrale elementer i den forskningsviden, vi genererer. Den viden der genereres i forskningsprogrammet bidrager således til udvikling af bæredygtige løsninger til fordel for

  • Borgeren og grupper af borgere og deres pårørende
  • Professionelle indenfor social- og sundhedssektoren
  • Samfundet i sin helhed

Projekter i Teknologier i borgernær sundhed

Der er en række projekter tilknyttet forskningsindsatsen Teknologier i borgernær sundhed indenfor 3 fokusområder:

1. Telemedicin som digitalt understøttende sundhedsfaglige ydelser over afstand

2. Selvmåling med monitorering af sundhed og hverdagsaktiviteter

3. Implementering og anvendelse af teknologiske hjælpemidler i borgerens hverdag og/eller den sundhedsprofessionelles indsats

Tele-ADL hos borgere med KOL

Se deltagerne fortælle om projektet Tele-ADL hos borgere med KOL.


Uffe Læssøe fortæller om sin forskning i bevægelse og balance

Uffe Læssøe er docent i forskningsprogrammet Teknologier i borgernær sundhed. Hør ham fortælle om sit forskningsarbejde og igangværende og nye forskningsprojekter. 


Kontakt

Jette Bangshaab
Programleder

Tlf.: 72 69 03 30
jtb@ucn.dk
Uffe Læssøe
Docent
Fysioterapeutuddannelsen
Tlf.: 72 69 09 61
ufl@ucn.dk
Tina Helle
Docent
Ergoterapeutuddannelsen
Tlf.: 72 69 09 38
tih@ucn.dk