Aktiv og gravid

Projektet har som formål at udvikle, afprøve og evaluere oplysningsmateriale til gravide kvinder om de eksisterende anbefalinger til fysisk aktivitet under graviditet

Baggrunden er et dokumenteret faldende fysisk aktivitetsniveau hos gravide kvinder, som ser ud til at have den virkning, at antallet af gravide med graviditetsbetingede gener såsom graviditets-sukkersyge, svangerskabsforgiftning, bækkenløsning og øget fødselsvægt hos barnet er øget gennem de senere år.

Projektet er inddelt i 4 faser og forløber fra 2016-2018. Fase 1 og 2 er afviklet i 2016 og i fase 3 og 4, som forløber i 2017, er der fokus på at udvikle en wordpress hjemmeside og brugertest af denne hjemmeside med efterfølgende intervention med kontrolgruppe. Interventionen fokuserer på en interventionsgruppe, der får verbal og digital oplysning om fysisk aktivitet og graviditet og en kontrolgruppe, der ikke får denne intervention. Efterfølgende undersøges det om interventionen har betydning for graden af fysisk aktivitet under svangerskabet og for graden af graviditetsbetingede gener.

Projektet foregår i et samarbejde mellem UCN fysioterapeutuddannelsen, UCNs forskningsprogram Teknologier i borgernær sund og Aalborg jordemodercenter.

Hvem deltager i projektet?

Josepfine Nielsen
Fysioterapeutuddannelsen
Direkte telefon: 7269 1008
joni@ucn.dk

Jannie Tygesen Schmidt
Fysioterapeutuddannelsen
Direkte telefon: 7269 0974
jis@ucn.dk

Nationalt Videncenter for Udsatte Børn og Unge (NUBU)

Et online tidsskrift til formidling af forskning og udvikling.

Ansvarlig forskningspraksis på UCN 

Se videointerviews om forskning i Refleksiv praksislæring

Se UCNs docenters forelæsninger

KONTAKT FORSKNING OG UDVIKLING

Forskningspublikationer i øjenhøjde!

Har du brug for evaluering?

Kontakt CEPRA