Etuq applikation

Baggrunden for projektet er et stigende fokus nationalt og internationalt på at udvikle digitale arbejdsgange.

I dag håndteres kommunikationen om en borgers sag i høj grad digitalt. Det kan give udfordringer, når der i ergoterapi er tradition for, at data er samlet i papirbaserede tjeklister og diverse afkrydsnings- og vurderingsskemaer i papirformat.

I et tidligere udviklingsprojekt i samarbejde mellem UCN ergoterapeutuddannelsen, UCN IT og Institut for kommunikation ved AAU, er der skabt de første erfaringer med at transformere et ergoterapeutisk redskab til app. format. Erfaringerne har vist, at transformationen af papirbaserede redskaber skaber værdi ved at kunne udvikle eksisterende redskaber og tilføje dem nye muligheder, samt skaber værdi i forhold til at dokumentere data fra ergoterapeutiske undersøgelser.

I projektet arbejdes der med at generere viden om, hvilke nye muligheder en Etuq applikation indeholder for ændring af dataindsamling, resultatopgørelse og brugeroplevelser. Transformationen af det papirbaserede redskab til digitalt format involverer flere fagområder: ergoterapi, IT, design og brugervenlighed. Projektets metodiske afsæt er i forståelsen af participatory design, og involvering af brugere af Etuq kan strække sig over et kontinuum, hvor brugerne i starten informerer om redskaberne, til at de udvikler viden om redskabets udviklingspotentiale.

Hvem deltager i projektet?

Mogens Iversen, adjunkt
IT-uddannelserne
T: 7269 1575
E: mhi@ucn.dk

Tanja Svarre Jonasen, adjunkt
Institut for kommunikation, Aalborg Universitet
E: tanjasj@hum.aau.dk