Kriterievaliditet og accelerometri

Baggrunden for projektet er et stigende fokus på indlagte patienters fysiske aktivitet og på måling af fysisk aktivitet for at imødegå et faldende funktionsniveau hos indlagte patienter.

Monitorering af patienters fysiske aktivitet er blevet mulig med den teknologiske udvikling af accelerometre, GPS, skridttællere, gyroskoper, pulsmålere og kombinationer af disse. Populariteten af aktivitetsmålere er steget grundet deres brugervenlighed, minimale størrelse og konkurrencedygtige priser samt et varieret udvalg af tilgængelige teknologier fra adskillige producenter. Modellerne er forskellige i type af teknologi samt, hvor de bliver placeret på kroppen. Disse forskelle kan medføre forskelle i måling af fysisk aktivitet. Det er derfor relevant at validere disse teknologier for at give patienter, sundhedspersonale og forskere indsigt i, hvilke teknologier, der giver realistiske repræsentationer ved monitorering af fysisk aktivitet hos patienterne.

Projektet genererer viden om, hvilke udfordringer der kan være ved at benytte objektive målinger af fysisk aktivitet i patientnære miljøer. Betydning af udstyrsplacering i forbindelse med objektive målinger og validiteten af de udvalgte teknologier undersøges.

Projektet foregår i et samarbejde mellem UCN fysioterapeutuddannelsen, UCNs forskningsprogram Teknologier i borgernær sundhed, træningsenheden ved Aalborg kommune, Aalborg Universitetshospital og HST ved AAU.

Hvem deltager i projektet?

Uffe Læssøe, Docent
Fysioterapeutuddannelsen
72690961
ufl@ucn.dk

Morten Pallisgaard Støve
Fysioterapeutuddannelsen
Direkte telefon: 7269 1004
mps@ucn.dk

Anne Kathrine Skjølstrup Toftdahl
Fysioterapeutuddannelsen
Direkte telefon: 7269 1007
akt@ucn.dk