Lab. X

Fra 2012-2015 har UCN forestået et vækstforum-projekt, der har fungeret som eksperimentarium for nordjysk erhvervsudvikling

UCN har fra 2012-2015 forestået projektledelsen af Lab. X projektet, hvor virksomheder og offentlige institutioner er matchet med henblik på at skabe vækst for virksomheder i Region Nordjylland.

Lab. X har været navnet på et projekt, hvor deltagerne har arbejdet på at få nordjyske virksomheder og kommunale institutioner til at samarbejde om at videreudvikle velfærdsteknologier til ældre, borgere med kroniske sygdomme og specialområdet. Stedet hvor parterne er mødtes til videreudvikling af teknologier og produkter er de såkaldte Living Labs.

Et Living Lab. har været et sted – eksempelvis et plejehjem, hvor virksomhederne i dialog med de sundhedsprofessionelle og beboerne på plejehjemmet, har fået mulighed for at afprøve deres ideer eller konkrete teknologier.

Matchet mellem institution og virksomhed er foregået på flere måder. Det har været en institution, der har haft en konkret problematik, de gerne vil have understøttet af en teknologisk løsning. Det har også været den anden vej rundt, hvor virksomheden har et produkt eller en service, de har villet afprøve på en gruppe borgere. I begge situationer har opgaven for deltagerne i Lab. X projektet været at bistå med at matche virksomhederne med de institutioner, der har brug for at få udviklet borgernær velfærdsteknologi.

Lab. X er lykkedes

Kort skitseret har resultaterne af projektet vist, at Lab. X har kunnet fungere som eksperimentarium for nordjysk erhvervsudvikling med en klar profil og tydelig indgang for både virksomheder og kommuner i Nordjylland. Lab. X har ved projektafslutningen stået som et tydeligt netværk og er et gennembearbejdet bud på et systematisk offentlig-privat samarbejde indenfor udvikling af velfærdsteknologi i Danmark. Der er skabt både markedsmodning og helt nye produkter, og det er blevet tydeligt, at adgang til den viden, som medarbejdere og ledere besidder i kommunerne er et godt udgangspunkt for målrettet velfærdsteknologisk produktudvikling.

Dertil kommer, at borgere har oplevet positive aspekter i forbindelse med deres involvering i test af teknologier, og der er mange eksempler på oplevet bedre kvalitet, der med fordel vil kunne indarbejdes som en del af fremtidens velfærdsleverancer.

Der er også genereret forskellige metoder, modeller og værktøjer, der er med til at sikre, at kommunale behov i praksis har kunnet matches med produkter og ydelser fra private velfærdsteknologiske virksomheder.

Materiale fra Lab. X

 

Fakta om Lab. X

  • Projektet er støttet med kr. 6.561.488,47 af den Europæiske Fond for Regionaludvikling
  • Projektet er et samarbejde mellem UCN, SOSU Nord og Aalborg Universitet
  • Projektet løber fra januar 2013 til 31.03.2015

Projekt: Udvikling af pilledoseringsrobot


Projekt: Implementering af skylle/tørre-toilet


Lab X - et vækstforumprojekt


Kontakt

Jette Bangshaab
Programleder

Tlf.: 72 69 03 30
jtb@ucn.dk